Onze aanpak

is vanzelfsprekend lean en samen

Hoge bewonerstevredenheid, hoger bouwtempo, minimale faalkosten

Of het nu gaat om renovatie en onderhoud, planmatig onderhoud of beheer, het creëren van toegevoegde waarde voor u en uw bewoners is altijd onze drijfveer. Daarom is het voor ons ook vanzelfsprekend dat we investeren in:

  • Bewonerscommunicatie
  • Innovatie en digitalisering
  • Lean bouwen
  • Ketensamenwerking

De totaalaanpak van Knaapen is zeer ontzorgend. Er ontstaat een beter sociaal klimaat bij de bewoners onderling en ten opzichte van de eigenaar.

Willem van den Esschert, Vesteda

We zijn gewend om samen te werken met diverse partijen en werken vanuit een grote betrokkenheid naar u, de bewoners en hun directe omgeving. Daarbij vinden we het menselijke aspect minstens zo belangrijk als de technische uitvoering.

Alle werkwijzen die bijdragen aan duidelijkheid voor de betrokken partijen, minder fouten en faalkosten, sneller opleveren en hogere kwaliteit, dragen bij aan een hogere bewonerstevredenheid. En dat kan de kwaliteit van onze projecten en de wijken waarin we werken alleen maar ten goede komen. Het levert u als corporatie daarmee ook duidelijk voordeel op.

  • Hoge bewonerstevredenheid
  • Snellere doorlooptijd per woning
  • Alles volgens planning opgeleverd
  • Minimale faalkosten
  • Nagenoeg geen opleverpunten

Bekijk hier onze projecten en referenties.

Onze aanpak

is vanzelfsprekend lean en samen