Planvorming

samen met bewoners zorgt voor enthousiasme en trots

Enthousiaste bewoners en tijdwinst in de uitvoering

Wilt u ook voorkomen dat de bewoners de hakken in het zand zetten als u uw plan presenteert voor de renovatie van hun woningen? Door de bewoners te betrekken bij de planvorming sluit het plan beter aan op hun behoeftes en worden ze trots en enthousiast. Dat verhoogt de bewonerstevredenheid en bevordert de voortgang van uw project.

“Een vaste trap naar de zolder zou erg prettig zijn en betere ventilatie in de badkamer.”

Bewoner Toon

Actief meedenken
Bewoners betrekken bij de planvorming kost tijd. Het is echter wel tijd die u verderop in uw project terugverdient. U verhoogt daarnaast de kwaliteit van uw plannen. Want wie weet er nu beter wat nodig is voor meer woongenot dan de bewoners zelf?

We bieden de bewoners de mogelijkheid om actief mee te denken door gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. Een voorbeeld:

  • Sessie 1: luisteren naar de bewonerswensen en de randvoorwaarden schetsen vanuit corporatie.
  • Sessie 2: onze eerste ontwerp en plattegrond ideeën presenteren, waar de bewoners op reageren.
  • Sessie 3: we presenteren het definitieve ontwerpplan, dat is gebaseerd op de bewonerswensen en uw randvoorwaarden.

Bakkerij

Extra betrokken bewoners
Uit ervaring weten we dat lang niet alle bewoners mee wíllen denken. Dat hoeft ook niet en is praktisch ook niet altijd haalbaar. We werken meestal met een groep extra betrokken bewoners. We houden alle andere bewoners op de hoogte van de vorderingen met behulp van het BuurtBord en een brochure of nieuwsbrief.

Het effect van het betrekken van bewoners bij de planvorming is evident:

  • Geen hakken in het zand
  • Gedragen plannen
  • Enthousiaste, trotse bewoners
  • Een vlottere uitvoering

Meer weten? Neem contact met ons op.

Planvorming

samen met bewoners zorgt voor enthousiasme en trots

 

Janneke de Cort

Creatief Bruggenbouwer

Janneke.decort@knaapen.nl06 - 16 38 69 03