50% minder processtappen dankzij Value Stream Mapping

28 april 2015

Samen met onze leverancier Martin Glas startten wij onlangs een traject om alle onnodige verspilling te halen uit het proces van het bestellen, leveren en plaatsen van glas. Inmiddels is 50% van de processtappen geëlimineerd. Minder stappen betekent minder kans op (kostbare en tijdrovende) fouten en daar hebben onze opdrachtgevers ook baat bij. Het team ontwikkelt hiermee een systeem voor de komende jaren dat sneller en prettiger werkt, tegen lagere kosten.

Lean bouwen wordt vaak één-op-één geassocieerd met het maken van een lean planning. Lean bouwen gaat echter over veel meer dan alleen die planning. Lean gaat over het streven naar continue verbetering en het voorkomen van verspilling. Een methode om die verspilling eruit te halen is Value Stream Mapping.

Value Stream Mapping (VSM)

Met een Value Stream Map of Waardestroom Analyse leert een team de huidige procesgang, de waardetoevoegende en de niet-waardetoevoegende activiteiten zien. De VSM zorgt daarmee voor inzicht in het huidige proces, inzicht in de ultieme gewenste situatie en draagvlak voor verbetering.

Alle overbodige stappen eruit

Frank Bakx (bedrijfsleider KnaapenGroep): “We hebben nog vijf verbetersessies te gaan, maar we hebben nu al 50% van de processtappen eruit gehaald. Veel gaat het dan om allerlei overbodige bevestigingen die we naar elkaar sturen.”

valuestreammapping2

“Die bevestigingen waren nodig, omdat we vooraf geen heldere afspraken maakten. Doordat we dat nu wel doen, bijvoorbeeld over hoe we inmeten en hoe de leveranties op het werk komen, zijn al die extra bevestigingen niet meer nodig. Door met elkaar het hele proces in kaart te brengen haal je die overbodige stappen er zo uit.”

Minder stappen, minder fouten

“Minder processtappen betekent dat je minder kans hebt om fouten te maken en dat scheelt uiteindelijk tijd en geld. Zo verloren we veel tijd doordat onze mensen op de bouw moesten zoeken naar de juiste levering voor de juiste woning. Doordat de leveringen nu per twee woningen op de bouw komen gebeurt dat niet meer.”

“En was er een ruit stuk, dan werd er veelal een ruit die was bedoeld voor een andere woning gepakt, om de planning niet in gevaar te brengen. Met wederom, later in het proces, veel zoekwerk tot gevolg. Nu werken we met duidelijke stickers zodat er, in geval van een kapotte ruit, direct eenvoudig een nieuwe kan worden besteld.”

valuestreammapping3

Minder fouten, minder kosten

“Het proces dat we samen doorlopen om alle verspilling eruit te halen is een investering, we ontwikkelen een systeem waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Een systeem dat ons tijd en geld bespaart en waarmee we daardoor ook de kosten voor onze opdrachtgevers kunnen verlagen. Fouten voorkomen betekent daarnaast minder overlast voor de bewoners. We hoeven immers niet meer terug te komen.”