Antares en KnaapenGroep tekenen lange termijn samenwerkingsovereenkomst

13 februari 2019

Net als veel andere woningcorporaties staat Antares voor de uitdaging om de komende jaren heel veel woningen te renoveren en verduurzamen. In het geval van Antares gaat het om 1.500 woningen die zij, zoals afgesproken in het convenant, voor 2021 naar energielabel B wil hebben gebracht. ‘Als we elk complex als apart project gaan aanbesteden redden we dat nooit,’ dacht Antares. Daarom maakte de corporatie met drie partijen afspraken voor de langere termijn. Wij zijn één van die drie partijen en we zijn er trots op om zo’n mooie samenwerking aan te gaan.

Onlangs zetten we samen met Antares onze handtekening onder deze nieuwe samenwerking. We gaan met elkaar voor minstens drie jaar aan de slag, waarbij 80% van de uitvraag is gestandaardiseerd. Ric Leenders van Antares vertelde ons waarom de woningcorporatie voor zo’n samenwerking koos.

Ondertekening van het contract van Antares

Vaste partners

“De renovatie- en verduurzamingsopgave waar we voor staan betreft bij ons allemaal verschillende complexen die we normaliter als zelfstandige projecten aanbesteden. Dat kost voor deze opgave echter veel te veel tijd. Bovendien zouden we dan, door de huidige hoogconjunctuur, geconfronteerd worden met afzeggingen van aannemers. En vaak zijn dat ook nog de aannemers waar we juist mee willen werken, want zij hebben hun portefeuille goed op orde.”

“We selecteerden daarom drie partners met elk hun eigen expertise, die passen bij de werkzaamheden die de komende jaren nodig zijn. Daarnaast standaardiseerden we 80% van de uitvraag, zodat we niet elke keer opnieuw het wiel uitvinden. Want er zijn natuurlijk verschillen tussen de complexen, maar elke woning heeft een dak, gevel en installatie, dus standaardisatie is heel goed mogelijk. Binnen de contracten werken we vervolgens met KPI’s om over een weer verbeteringen aan te kunnen jagen.”

“We hebben straks drie geoliede machines en dat gaan de huurders merken in de kwaliteit en in het proces.”

Beter voor de huurders

“Deze samenwerking is totaal anders dan ketensamenwerking bij reparatie- of mutatieonderhoud. In bouwteams werkten we ook al eerder, maar niet op zulke grote aantallen woningen. De samenwerking is ook echt gebaseerd op vertrouwen. Ik vergelijk het graag met de autobranche. Als je een auto koopt ga je ook niet naar de fabriek om te controleren hoe ze de auto maken, maar wij doen dat met woningen wel. Dat is de omgekeerde wereld en daar willen wij vanaf.”

“Deze samenwerking geeft ons de kans om treintjes te maken. Om jaarrond te renoveren in plaats van dat het in een paar maanden heel snel moet gebeuren. Dat is voor onze huurders ook veel beter. We hebben straks drie geoliede machines en dat gaan de huurders merken in de kwaliteit en in het proces.”