Bewoners aan de knoppen

4 maart 2014

Renoveren als vliegwiel voor sociale verbinding

Woningcorporaties kunnen renovatieprojecten beter, sneller, goedkoper en met hogere bewonerstevredenheid uitvoeren. Dat kwam naar voren tijdens de bijeenkomst ‘Bewoners aan de knoppen’ georganiseerd door Stichting Futura en de Woonbond op 4 februari. KnaapenGroep gaf er, samen met De Bakkerij, een presentatie over hoe bewoners beter geïnformeerd kunnen worden over de renovatiewerkzaamheden in hun buurt en inspraak kunnen hebben in het ontwerp. Ook lieten we zien dat renovaties een kans zijn om buurten ook op andere manieren op te knappen. Een renovatie is het uitgelezen moment om ook te kijken naar sociale cohesie, groen in de wijk, veiligheid en kindvriendelijkheid.

Lees meer over de uitkomsten op Renda.nl.

Tijdens de bijeenkomst werden aansprekende cartoons gemaakt door sneltekenaar John Körver.