Circulariteit in de bouw, begin er maar aan

10 maart 2019

Elektrisch rijden en koken, het eten van minder vlees, groene energie en minder plastic in de schappen van de supermarkt. Verduurzaming zie je in iedere sector terugkeren. Belangrijk, want we hebben nu eenmaal geen planeet B. Ook in de bouwsector is het een hot-topic. Lange tijd is er gefocust op het reduceren van CO2-uitstoot. En nu komt het thema circulariteit om de hoek kijken. De naam zegt het al; het hergebruiken en oneindig maken van bouwmaterialen. In een cirkel dus.

Iets wat eigenlijk niet helemaal nieuw is. Zo is het al langere tijd onderdeel van de Natural Step, waarbinnen we met diverse woningcorporaties renovatieplannen opzetten en uitvoeren. Zo maken we voor de projecten die we uitvoeren voor Woonbedrijf (Cliostede in Eindhoven) en ‘thuis (oa Cobbeek in Veldhoven) specifieke projectplannen hoe we omgaan met duurzaamheid. Duurzaam transport van de materialen, de wijze van verpakking (niet meer plastic over plastic) en het gebruik van loodvervangers maken hier onderdeel van uit. Ook organiseren we denktanks waarbij we bijvoorbeeld met partner sloopbedrijf Heezen nadenken over demontabel bouwen. En geven we op ieder project in kleine stapjes aandacht aan het thema circulariteit.

“Volledige circulariteit is een mooi en omvangrijk doel op zich, alleen er komt veel bij kijken. Laten we alvast de eerste stappen maken. Begin klein, maar wel nu.”

Materialen krijgen een tweede leven

Een mooi voorbeeld is het project Helmond West in opdracht van woCom. Oude dakpannen van de 75 woningen die we daar verduurzamen, halen we zorgvuldig van de daken af en vervoeren we naar Bogers dakpannenhandel. Geen pannen weggooien, geen restafval, maar een tweede leven. Zo worden de dakpannen gebruikt voor bijvoorbeeld woningen met stormschade. Ook verwijderen we hier de oude kunststof kozijnen, waarna deze gerecycled worden tot nieuwe profielen.

Samen kansen benutten, hoe klein ook

Volledige circulariteit is een mooi en omvangrijk doel op zich, alleen er komt veel bij kijken. Laten we alvast de eerste stappen maken. Per project het thema circulariteit in de planvorming als aandachtspunt meenemen. Om dan, samen met de corporaties en bouwpartners, de kansen die zich voordoen te benutten. Begin klein, maar wel nu.