Contactloos renoveren

20 mei 2020

De maatregelen rondom het coronavirus worden stap voor stap versoepeld. Tegelijkertijd kunnen we niet meer om de anderhalvemetersamenleving heen. Hierdoor zullen we met meer aandacht en zorg moeten kijken naar de manier waarop we met elkaar omgaan. Ook in de bouwsector is dit een belangrijk onderwerp, want het werk gaat gewoon door. Maar ook daar zijn aanpassingen nodig, zodat iedereen veilig, verantwoord en met oog voor elkaar kan wonen én werken.

Samen met collega-bedrijven elk® en Caspar de Haan onderhoud & renovatie, hebben we onderzocht hoe we invulling kunnen geven aan de begrippen veiligheid, gezondheid en afstand in de huidige anderhalvemetersamenleving. Voor corporaties staat het welzijn en de veiligheid van hun huurders voorop. Vooral dit laatste kan alleen geborgd worden met een uniforme werkwijze. Bart Knaapen: “Fijn wonen was nog nooit zo belangrijk, nu we zoveel thuis zijn. En om fijn te wonen blijven we graag doorgaan met het renoveren en onderhouden van huizen in buurten en wijken.”

“Contactloos renoveren is een plan, waarin we met net zoveel aandacht als voorheen, ons werk zo goed en verantwoord mogelijk uitvoeren. Een werkwijze, waarbij we contact houden met elkaar en met bewoners. Maar dan wel op gepaste afstand!”

Cas de Haan – directeur Caspar de Haan

Samen hebben we het algemene protocol van Bouwend Nederland, dat op hoofdlijnen goed omschreven is, verder gespecificeerd voor wat betreft de onderhoudswerkzaamheden. Roel van Elk, algemeen directeur bij elk®: “De manier waarop we voorheen werkten kan in deze tijd niet meer. Daarom hebben we samen met Caspar de Haan en KnaapenGroep de handen ineengeslagen om tot een mooi plan te komen: contactloos renoveren.” Contactloos renoveren is een nieuwe vorm van werken: op afstand, maar nog altijd persoonlijk betrokken. Binnen het nieuwe normaal drukken hygiëne, gezondheid en voorzichtigheid een groot stempel op de nabije toekomst. “Contactloos renoveren is een plan, waarin we met net zoveel aandacht als voorheen, ons werk zo goed en verantwoord mogelijk uitvoeren. Een werkwijze, waarbij we contact houden met elkaar en met bewoners. Maar dan wel op gepaste afstand!”, aldus Cas de Haan, directeur bij Caspar de Haan.

Duidelijk stappenplan
Contactloos renoveren is een overkoepelende aanpak. Voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden is een duidelijk stappenplan gemaakt. Dit plan laat zien dat er op een veilige manier gewerkt wordt. Zo weten medewerkers op de bouwplaats, maar ook bewoners goed wat er van hen verwacht wordt. De scripts zijn toegespitst per werkzaamheid en zo uitstekend te gebruiken voor bewonerscommunicatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de plattegrond van de aan te pakken woning. De bewoner ziet zo in één oogopslag in welke ruimte er gewerkt wordt en wat dat voor hem betekent.

Op dit moment zijn er flyers gemaakt voor werkzaamheden aan de keuken, badkamer, toilet, zolder en buitenschil. Op elke flyer wordt duidelijk aangegeven wat de bewoner van de vaklieden mag verwachten, bijvoorbeeld dat ze gepaste afstand houden en alles netjes reinigen na afloop van de werkzaamheden. Ook staat duidelijk omschreven wat van de bewoner wordt verwacht. Zo mag hij alle deuren openzetten zodat deze niet aangeraakt hoeven te worden door de vaklieden en wordt hem gevraagd niet in het werkgebied te verblijven. Dan volgt een duidelijk stappenplan over de betreffende werkzaamheden. De eerste stap is de ontvangst van de flyer, de laatste het vertrek van de werklieden.

Bij werkzaamheden nemen we een dag voor de start contact op met de bewoner om te vragen hoe het gaat. Als de bewoner gezond is starten de werkzaamheden de dag erna. Als de bewoner klachten heeft, vinden de werkzaamheden op een later moment plaats. Ook op de dag zelf krijgt de bewoner de vraag of hij gezond is. Dezelfde zorgvuldige aanpak geldt voor huisbezoeken, warme opnames en opleveringen.

Samenwerking
De scripts van de flyers stellen we ook voor anderen beschikbaar. “We vinden het belangrijk dat er branche breed op een verantwoorde manier met deze bijzondere situatie om wordt gegaan en delen daarom graag onze aanpak”, aldus Roel van Elk.

“Het coronavirus heeft een behoorlijke impact en het kan zomaar 1 tot 1,5 jaar duren voordat alle risico’s verdwenen zijn. Gedragsverandering en een andere manier van werken zijn volgens ons dan ook echt noodzakelijk. De strips van Contactloos Renoveren zijn een mooi hulpmiddel hierbij. Ook op de lange termijn zullen we deels op deze manier blijven werken, om zo te zorgen voor nog minder overlast bij bewoners”, vult Cas de Haan aan.

We hebben er bewust voor gekozen gezamenlijk naar een aanpak toe te werken. “Zo zorgen we voor eenduidig, duidelijk beeld richting opdrachtgevers. Juist nu willen we elkaar niet als concurrenten zien. We zijn alle drie familiebedrijven en vinden het welzijn van onze medewerkers én de bewoners erg belangrijk. We willen nog generaties lang van elkaar genieten!”, besluit Bart Knaapen.

Inmiddels zijn we bij een aantal corporaties gestart met deze manier van werken. Kijk voor meer informatie en het downloaden van de verschillende strips op www.contactloosrenoveren.nl. Voor vragen of ervaringen uit de praktijk mag je ons ook zeker benaderen.