De vele routes naar energieneutraliteit

13 april 2016

De bestaande woningvoorraad moet de komende 35 jaar energieneutraal worden: nul-op-de-meter. De recent door de Tweede Kamer vastgestelde Energie Prestatie Vergoeding (EPV) speelt hierbij een rol. Zo kunnen verhuurders inkomsten genereren om de extra kosten te vergoeden. Inmiddels zijn we er allemaal over uit dat verduurzaming nodig is. Maar nu is het hoog tijd voor een stukje bezinning. Want hoe gaan we dit samen realiseren?

Knaapen ging afgelopen februari in gesprek met energiedeskundige Atriënsis. Er werd al snel duidelijk dat beide partijen worstelen met dezelfde vragen: Wat is de juiste route om verduurzaming te bereiken? En, wie neemt welke rol aan in dit proces? Hieruit vloeide als derde vraag: Wat betekent dit voor beide organisaties.

Deze vragen zijn niet zomaar te beantwoorden door beide partijen. Dit omdat de opdrachtgever ook een belangrijke rol speelt in het gehele proces. Om de discussie meer handen en voeten te geven, organiseerden Atriensis en Knaapen een workshop. Zij wilden alle betrokken partijen horen, om een goed beeld te krijgen van de veranderingen en de impact. Wat is hun visie? Wat zijn hun verwachtingen? En, wat zijn hun problemen?

Rond de tafel

Woningcorporaties ‘Thuis en Tiwos, het bedrijf Schouten Installatietechniek en Atriensis schoven bij KnaapenGroep rond de tafel. Dyon Noy, directeur van Atriensis, kaderde het nul-op-de-meterprincipe in zijn presentatie af: “Het uitgangspunt is energieneutraliteit op de woning zelf.”

collage- incl namenbedrijf

Volgens Noy zijn er drie routes om dit te bereiken:

  • ineens naar nul-op-de-meter met weinig woningen
  • veel woningen naar label A of B en over enkele decennia de eindstap
  • stapsgewijs losse ingrepen volgens de nul-op-de-meter norm

Aan de hand van een rekenvoorbeeld laat Noy zien dat het investeringsvermogen van een corporatie veel hoger wordt, als de EPV wordt ingezet. André van der Wouw van woningcorporatie Tiwos, een van de koplopers op het gebied van nul-op-de-meter, kan dit alleen maar bevestigen. Jeroen Rijkers van woonstichting ‘thuis legt uit dat zij op dit moment voornamelijk route twee bewandelen: “Veel woningen krijgen nu label A of B. Over enkele decennia kijken we verder. Dit doen wij omdat we bij ‘thuis veel breder naar verduurzaming kijken. Het gaat ons niet enkel om nul-op-de-meter, maar vooral om The Natural Step.

Gedragsverandering

Om aan de EPV-eisen te voldoen, is ook een gedragsverandering van de bewoner nodig. Rob Pittens van KnaapenGroep vraagt zich af wat een nul-op-de-meterwoning de bewoner daadwerkelijk oplevert in vergelijking tot een woning met label A of B. “Ligt het probleem niet vooral bij het feit dat de businesscase voor de bewoner nog niet interessant genoeg is?”

Stof tot nadenken. Niet alleen voor deze partijen, maar voor de hele woningbouwbranche. Want vanuit wie moet de innovatie om nul-op-de-meter realiseerbaar te maken nu eigenlijk komen? De leverancier? Maar die reageert weer op de vraag van de woningcorporaties.
In elk geval moet er een slag komen om betaalbaar naar nul-op-de-meter te gaan. Omdat de investering zo groot is en er geen omzetgaranties zijn, zouden er gezamenlijke doelstellingen moeten komen. Nul-op-de-meter vraagt om een goede ketensamenwerking met de juiste deelnemers.

Lees het gehele artikel ook op de Renda website.