Duurzame inzetbaarheid binnen Knaapen: samen bouwen aan je toekomst

18 oktober 2016

Een goede balans tussen werk en privé. Je goed voelen, thuis én op je werk. Daar is de laatste jaren steeds meer aandacht voor, ook bij ons. Zo houden we in ons personeelsbeleid rekening met levensfases, want met een jong gezin heb je andere behoeften dan wanneer je geen kinderen hebt of ouder bent van kinderen die al lang het huis uit zijn. Maar we willen meer doen. De pensioenleeftijd gaat omhoog. We moeten allemaal langer doorwerken en willen dat natuurlijk wel gezond kunnen blijven doen, zodat we ook na ons pensioen nog van alles kunnen ondernemen. We deden daarom een intern onderzoek. Waar hebben onze medewerkers behoefte aan en hoe komen we samen tot goede oplossingen?

onsteam

Bij Philips kon je voorheen met je 55ste met pensioen. Dat is nu wel even anders. En alhoewel er aan werkomstandigheden heel wat is verbeterd de laatste decennia (we sjouwen op de bouw niet meer met zakken cement van 50 kilo) vraagt langer, in goede gezondheid doorwerken om gerichte aandacht voor arbeidsomstandigheden, ontwikkeling en gezondheid. Niet alleen voor medewerkers is dat van belang, maar ook voor bedrijven.

Van reactief naar proactief beleid

Bij Knaapen willen we dan ook van reactief beleid naar proactief beleid in duurzame inzetbaarheid. Dat wil zeggen: niet langer alleen actie ondernemen als er bijvoorbeeld gezondheidsklachten ontstaan, maar eerder en frequent in dialoog gaan met medewerkers om gezondheidsklachten te voorkomen. Gericht aandacht besteden aan de omstandigheden op het werk, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid en leefstijl.

Bart Knaapen (directeur): “Met name dat laatste is altijd een terrein geweest waar wij het gevoel bij hadden dat dit toch vooral privé is. Dat wij ons hier als bedrijf niet teveel mee moeten bemoeien. Uit ons interne onderzoek blijkt echter dat onze medewerkers graag zien dat wij sporten, bewegen en gezond eten stimuleren en helpen met stoppen met roken. Ik denk dat dit ook met de huidige tijdgeest te maken heeft. Mensen staan hier nu meer voor open. We willen hier dus ook zeker meer mee gaan doen.”

bouwtool4

Knelpunten en oplossingen

Paul Hottentot (HRM): “De enquête is uitgevoerd in samenwerking met Berenschot. Op basis daarvan werden de huidige knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid zichtbaar. In een projectteam – dat bestaat uit 6 medewerkers, Bart, Maddi, Rolf, Johan en ik, de voorzitter van de OR en 2 externe projectbegeleiders vanuit Berenschot – bepalen we welke prioriteiten we geven aan de verschillende knelpunten en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn.”

Meer aandacht voor gezondheid

Bart: “Wat fijn was om te kunnen concluderen uit de enquête is dat we al goed bezig zijn. Er staan geen seinen op rood en medewerkers beoordelen de tevredenheid met hun werk gemiddeld met een 9,2. Tegelijkertijd kan er natuurlijk nog veel verbeterd worden en is het ook de bevestiging dat we nu door moeten pakken. Veiligheid bijvoorbeeld, wordt heel goed beoordeeld. Het bevorderen van de gezondheid (gezond eten en meer bewegen) en de mogelijkheid opleidingen te volgen iets minder. Daarnaast ervaren medewerkers de mentale belasting als hoog.”

Top 3 van prioriteiten

Uit de eerste werksessies is een top 3 van prioriteiten samengesteld, waar nu oplossingsrichtingen voor worden uitgewerkt:

  • De drempel om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken
  • Meer verantwoordelijkheid van werknemers
  • Werkdruk

“Duurzame inzetbaarheid is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij investeren in oplossingen voor de knelpunten, maar verwachten van onze mensen dat zij hierin ook hun bijdrage leveren.”

Bart Knaapen

Samen bouwen aan je toekomst

Paul: “Om duurzame inzetbaarheid intern meer bekendheid te geven gebruiken we de slogan ‘Samen bouwen aan je toekomst’. Daar zit die gezamenlijke verantwoordelijkheid in, evenals het belang voor jezelf, het belang om een gezond lijf en leven te houden voor én na je pensioen. Het bouwen refereert natuurlijk aan onze kernactiviteit, maar verwijst ook naar ‘Het huis van werkvermogen’ van Ilmarinen, dat we samen opbouwen door te investeren in goede arbeidsomstandigheden, opleiding, coaching en een gezonde leefstijl. Nu we de oplossingsrichtingen met het projectteam aan het uitwerken zijn, verwachten we snel met concrete ideeën en initiatieven te komen.”

Huis-van-Werkvermogen

esf-logo-uitgebreid