Gezellig druk op Hofjesavond

28 mei 2014

Bewoners denken mee over verbeteringen voor de buurt

Wat is uw grootste wens voor de buurt? Wat vindt u van uw woning? Wat zou u graag anders zien? Met die vragen trokken BrabantWonen, Gemeente Oss, Vivaan, Wijkraad Ruwaard en KnaapenGroep langs de hofjes van Wagenaarstraat 222-522 en Vivaldistraat 60-82.

Ideeën zijn er genoeg. Bewoners gingen enthousiast met elkaar in gesprek over de wensen voor de buurt. Moeten de bomen weg of juist blijven? Hoe lossen we het probleem met hondenpoep op? Verbeterpunten en wensen voor de woning werden met gele memobriefjes op een plattegrond geplakt.

Integraal samenwerken

BrabantWonen, Gemeente Oss, Vivaan, Wijkraad Ruwaard en KnaapenGroep werken integraal samen aan een groot project om de componistenbuurt op te knappen. Aanleiding is de renovatie van bijna 250 huurwoningen die onlangs gestart is door BrabantWonen en KnaapenGroep en doorloopt tot in 2015. Dat sluit prima aan bij de wens van de gemeente Oss om aan de slag te gaan met hofjes en groenstrook aan de Wagenaarstraat en de wens van welzijnsorganisatie Vivaan voor meer contact met bewoners. Samen hebben zij het project ‘Componistenbuurt, daar zit muziek in’ bedacht om bewoners te betrekken bij de plannen.

Hofjesavond3

Gedragen plannen

BrabantWonen en KnaapenGroep nemen de verzamelde bewonersinput mee in de planvorming voor de verbetering van de woningen. Ook hebben tien bewoners zich opgegeven voor de plancommissie. Zij worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van het definitieve verbeterplan voor de woningen en krijgen een praktische communicatiefunctie in de wijk. Op die manier werken we gezamenlijk aan plannen die door alle partijen gedragen worden en waarmee bewoners enthousiast de buurt in gaan.

Hofjesavond2