Huurder centraal bij ketensamenwerking dagelijks onderhoud

3 april 2017

’thuis tekent vandaag een samenwerkingsovereenkomst met 3 onderhoudspartners die voortaan bijna  alle werkzaamheden dagelijks onderhoud uitvoeren voor ’thuis. Het gaat om KnaapenGroep, OnderhoudPlus en Groenen Bouw en Onderhoud. Samen met ’thuis vormen zij een keten waarbij de huurder centraal staat.

Doorvragen en direct oplossen
Bij het uitvoeren van dagelijkse onderhoud werkzaamheden werken we vanaf 1 april op een nieuwe manier. Er is daarbij uitgegaan van de huurder, deze kan reparatieverzoeken eenvoudig melden waarbij meteen een afspraak gepland wordt. Een afspraak plannen we voortaan in overleg met de huurder rechtstreeks in de agenda van een van de ketenpartners. Het maken van afspraken gaat sneller en het is gemakkelijk voor de huurder die direct weet wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Ook zorgen we ervoor dat werkzaamheden zoveel als mogelijk in één keer goed worden uitgevoerd. Als een huurder belt voor onderhoud aan zijn woning, vragen we daarom goed door. We willen weten of er naast dit ene verzoek nog andere werkzaamheden nodig zijn. Dan plannen we dat direct in. Ook de ketenpartners werken op deze manier als zij in een woning zijn voor onderhoud, doorvragen en direct oplossen.