Ik merk dat het teamgevoel steeds groter wordt

24 juni 2015

Cobouw schreef onlangs een artikel over de lerende organisatie van KnaapenGroep:

KnaapenGroep laat bouwplaatsmedewerkers dagelijks meedenken over verbeteringen op het project. Het resultaat: Sneller klaar en minder opleverpunten.

We hebben de mensen jarenlang ontzettend dom gehouden.

Bart Knaapen

Iedere ochtend roept uitvoerder Mark van Logten alle bouwplaatsmedewerkers bij elkaar in de tot ‘Verbeterkeet’ omgedoopte bouwkeet. “We bespreken de planning, de kwaliteit van het uitgevoerde werk, de bewonerstevredenheid en de veiligheid.” De problemen die tijdens deze vijftien minuten durende ‘daily stand’ de revue passeren worden meteen opgelost.

Als er iemand uit de pas loopt, gaan we er met z’n allen voor zorgen dat het weer goed komt.

Mark van Logten

Voor Woningcorporatie ’thuis pleegt KnaapenGroep met ketenpartners Noorderberg & Partners, Sankomij Installatietechiek en Heezen Bouw en Sloopwerken groot onderhoud aan 120 woningen in NaastenBest Oost. Door goed samen te werken hebben de ketenpartners de doorlooptijd van projecten met 30 tot 40 procent kunnen verkorten. De korte bijeenkomst in de ochtend heeft daarbij geholpen.

Een voormannenoverleg is al jaren gebruikelijk in de bouw, weet algemeen directeur Bart Knaapen van KnaapenGroep. “De mensen die het moeten doen wordt meestal niets gevraagd. Vroeger zeiden we: Stukadoor, jij moet gaat stuken. Als je klaar bent of er is een probleem dan meld je je maar weer.” Zonde, vindt Knaapen. “Zo doe je helemaal niets met het innovatieve vermogen en de kennis van de mensen. In het weekend maken ze de mooiste bouwwerken, zonder opleverpunten, maar eenmaal op hun werk moeten ze doen wat iemand anders heeft bedacht.”

coen ketensamenwerking

Eén verbeterpunt per dag, is het doel. Van Logten: “Maar meestal zijn het er meer.” Wat voor verbeteringen dat zijn? “Tegen de bewoners vertellen dat de meterkasten ook leeg moeten zijn. Normaal gesproken moesten we dat zelf doen, dus dit scheelt een hoop tijd.”

“Laatst moest er asbest gesaneerd worden. Het was eigenlijk de bedoeling dat we voor dat dat zou gebeuren de deuren uit de woningen zouden halen.” Voor de saneerder was het echter handiger als de deuren zouden blijven zitten, zodat de ruimte sneller luchtdicht afgeplakt kon worden. “Dat scheelt hem enorm veel tijd.” Knaapen: “Het zijn allemaal kleine evoluties, maar opgeteld gaat hem om een serieuze verbetering. En serieus geld.”

Mark van Logten geeft tijdens het Daily-stand overleg uitleg aan de voormannen middels de BouwTool en Apple tv in de Verbeterkeet.

Een initiatief als de Verbeterkeet moet van KnaapenGroep een ‘lerende organisatie’ maken. “De werkvloer krijgt de verantwoordelijkheid en de ruimte om met verbeterpunten te komen”, zegt creatief bruggenbouwer Janneke de Cort. “Ideeën die rechtstreeks op werkvloer ontstaan zijn vaak succesvolst.” Betekent dit dat geen ideeën meer geopperd moeten worden vanuit kantoor? “Nee. Onze boodschap is eigenlijk: vanuit kantoor moeten we bouwmedewerkers soms uit oude werkpatroon halen door nieuwe ideeën te opperen. Maar dan moeten we ook gelijk weer stap terug doen. De verdere ideeën moeten echt vanuit hen komen. Zij moeten het omarmen en uitbouwen. Daarna hebben wij weer een faciliterende rol.”

Veel ideeën die vanuit kantoor worden opgelegd, stranden op de bouw. Maar naarmate ze merken dat de initiatieven hun echt iets oplevert en er echt iets gedaan wordt met hun inbreng, begint het te leven.

Janneke de Cort

Van Logten merkt dat ook. “Ik merk dat het teamgevoel groter is. Vroeger was het ieder voor zich. Als iemand achter liep op de planning, dan had hij pech. Nu is dat anders. De loodgieter is bereid de stukadoor even te helpen en andersom.”

Om de samenwerking te stimuleren wordt zo nu en dan eens op bitterballen getrakteerd. Een ideetje van een bedrijfsleider. Knaapen: “Als de doelen gehaald zijn, trakteren we de medewerkers.” Het gaat zo goed met de ‘bitterballenbelofte‘ dat de doelen steeds moeten worden bijgesteld. De Cort: “Eerst was het doel 3 keer een 10 voor bewonerstevredenheid. Dat werd op den duur te makkelijk. Dus toen werd het tien opleveringen achter elkaar 0 opleverpunten scoren. Ook dat is inmiddels gelukt. We hebben inmiddels al een paar duizend bitterballen uitgedeeld.” Het werk verbetert mede dankzij die positieve stimulans, denkt Knaapen.

Van je aai over je bol ga je tenslotte harder lopen dan van een schop onder je kont.

Bart Knaapen

DSC_0082