Knaapen: ‘Het is interessant om met bewoners om te gaan’

31 oktober 2014

Publicatie: Cobouw

Den Haag – Het oudste bouwbedrijf van Nederland wordt geleid door jonge mensen. Aan het hoofd van de KnaapenGroep staat de 36-jarige Bart Knaapen, drie van de overige vier leden van het management zijn dertigers.

Het bedrijfsbeleid kenmerkt zich door risicobeheersing. Knaapens credo: Pak geen werk aan dat boven je macht ligt. “Veel bouwbedrijven zijn de mist ingegaan doordat ze in projecten stapten die ze onvoldoende beheersten. Wij hebben bewust nooit voor nieuwbouw gekozen. Wij leggen ons toe op onderhoud en renovatie en proberen daar goed in te zijn.’’

Zelfbewust

’Behoedzaam’ is niet de term die Bart Knaapen zou gebruiken om dit beleid te omschrijven. ‘Zelfbewust’ vindt hij toepasselijker. “Onze kracht is dat wij een focus hebben. Wij weten wanneer we een grote mond kunnen hebben en wanneer we bescheiden moeten zijn. Bepaalde markten, zoals winkels en kantoren, doen we gewoon niet. Wij zijn voor 98 procent gericht op de woningcorporatiemarkt. Uit oogpunt van risicospreiding kijken we of we meer in de zorg kunnen gaan doen. Dat heeft een overeenkomst met wat we nu doen: de bewoonde staat.’’

Cruciaal voor ons: werkvoorbereiding en bewonerscommunicatie

De KnaapenGroep is gespecialiseerd in het renoveren van corporatiewoningen en wel in bewoonde staat.

“Wij vinden het interessant met bewoners om te gaan en methoden te bedenken om de overlast te beperken. Bij een renovatie betreed je het domein van de bewoner. Je haalt zijn huis overhoop. Die overlast kun je terugbrengen door middel van een efficiënt werkproces. Planning is cruciaal. Wij stoppen in twee dingen veel tijd en energie: werkvoorbereiding en bewonerscommunicatie.’’

Bart Knaapen

Bewoners worden in begrijpelijke taal voorgelicht. Daarvoor zijn instrumenten ontwikkeld, zoals de scheurkalender met werkschema’s per dag en een Tante Keet gedoopt trefpunt in de wijk, waar huurders een kop koffie kunnen drinken. Door onderaannemers nauwer te betrekken bij de planning is het werkproces strak gestroomlijnd en de doorlooptijd voor een complete woningrenovatie teruggebracht van vijftien naar acht dagen. De in eigen beheer ontwikkelde bouwtool, die het complete proces van opname tot oplevering digitaal stroomlijnt, blijkt sterk tijd- en kostenbesparend.

Dankzij dergelijke verbeterslagen weet het bedrijf zich goed staande te houden. Knaapen: “Eigenlijk heeft de renovatiemarkt nooit stilgelegen. De prijzen zijn door de crisis gigantisch gedaald, maar door efficiënter te werken maken we nog steeds winst. De omzet is redelijk stabiel gebleven. De markt is iets ingezakt, maar de vooruitzichten zijn goed.”

Zo goed als je laatst gespeelde wedstrijd

In deze markt vindt aanbesteding meestal plaats na uitnodiging en de gunning op basis van de laagste prijs of emvi. Er waren weinig corporaties waar de crisis opeens nieuwe concurrenten aan tafel bracht. Begrijpelijk, vindt Knaapen. “Voor toetreders is dit een risicovolle markt, zonder ervaring ga je gemakkelijk onderuit.” Reputatie speelt een rol, maar is niet doorslaggevend. “Het is als bij voetbal”, zegt Knaapen.

Je bent net zo goed als je laatst gespeelde wedstrijd. Je moet jezelf iedere keer opnieuw bewijzen.

Bart Knaapen

Opdrachtgevers maken gretig gebruik van de gespannen marktsituatie en stellen hogere eisen dan ooit. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Knaapen: “Het is positief dat bouwers meer eigen kennis kunnen inbrengen. Dat maakt ons kritisch en daagt uit tot innoveren. Maar de impact op de organisatie is groot.”

Soms gaat het te ver

Duurzaamheidsberekeningen en architectonische plannen kosten in zijn ogen veel geld. “Dat verdien je alleen terug als je het werk binnenhaalt. Sommige eisen gaan heel ver. Een bereidverklaring van enkele tonnen bijvoorbeeld legt een onnodig zware claim op de liquiditeit. Ik begrijp dat corporaties ook onder druk staan en de beste selectiecriteria zoeken. Maar er is onvoldoende besef hoe nadelig sommige eisen uitpakken.’’

Jong innovatief team

Deze hindernissen daargelaten, heeft Bart Knaapen veel vertrouwen in de toekomst. Hij verwacht een consolidatie. “De echte toppers komen bovendrijven, de onderkant zal wegvallen. Om tot de kopgroep te behoren, moet je toegevoegde waarde hebben. Onze sterke punten zijn bewonerscommunicatie en digitalisering. Daar hebben we een voorsprong mee opgebouwd. We zijn een jong team, we blijven innovatief. Over vijf jaar ontwikkelen we weer wat anders.”

 

Publicatie datum: 31-10-2014 10:08