Langjarige samenwerking in renovatie en onderhoud: de voor- (en na?) delen

6 november 2018

Sinds 3 jaar werken wij met woningcorporatie Sint Trudo en sinds iets korter ook met woningcorporatie KleurrijkWonen langjarig samen. Voor ons blijkt dit nu een superfijne manier van werken en ook de corporaties levert het veel voordelen op. Zo lukt het door die langjarige samenwerking om de juiste mensen op het juiste project in te zetten, doordat we ruim van tevoren weten welke projecten er gaan lopen. Dat is, zeker in de huidige markt, voor alle betrokken partijen bijzonder prettig (noodzakelijk misschien zelfs). Maar er zijn nog veel meer voordelen. Welke dat zijn lees je hier.

Woningcorporatie Sint Trudo besloot het 3 jaar geleden helemaal anders te gaan doen. Mede ingegeven door de benodigde bezuinigingen en de steeds veranderende vraag aan woningcorporaties koos de woningcorporatie ervoor om heel veel werkzaamheden te outsourcen. Wij werden geselecteerd als vaste partner voor al het planmatig onderhoud én verduurzaming van het vastgoed en daarmee begon ook voor ons een compleet nieuwe vorm van samenwerken. Inmiddels renoveerden en verduurzaamden we al meer dan 600 woningen naar label A en B. Zo’n versnelling van de verduurzaming was niet mogelijk geweest zonder onze nieuwe vorm van samenwerken, maar er zijn meer voordelen, voor Sint Trudo en voor ons.

“Je moet er juist voor zorgen dat je elke keer dat extra stapje blijft zetten. Jezelf continu blijven verbeteren, daar zit de kracht, juist ook bij deze manier van langjarig samenwerken.”

Bart Knaapen – directeur KnaapenGroep

Ook van het resultaatgericht samenwerken (RGS) met KleurrijkWonen leerden we nu al veel. Eerder dit jaar gingen we met KleurrijkWonen, Hagemans en Nijhuis/Wolters voor het planmatig onderhoud een langdurige, resultaatgerichte samenwerking aan. Hiermee kunnen we over de eigen organisatiegrenzen heen organiseren. Zo ontstaan slimmere processen, betere onderhoudsscenario’s en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om maximaal te presteren en te innoveren voor de huurders van KleurrijkWonen. Hieronder zetten we alle voordelen op een rij.

Tekenen intentieovereenkomst RGS KleurrijkWonen

De voordelen voor de woningcorporatie:

  • Capaciteitsgarantie: ook in de huidige overvolle markt de juiste mensen op het juiste project inzetten lukt als we ruim van tevoren weten welke projecten er gaan lopen. Doordat we goed kunnen plannen beschikken alle betrokken partijen altijd over de juiste en voldoende capaciteit.
  • Vroegtijdig inzicht in uitgaves: doordat wij als uitvoerende partij ook een stuk planvorming en calculatie op ons nemen weten de corporaties vroegtijdig wat iets gaat kosten, wat de verschillende scenario’s zijn en weten zij bij de budgetaanvraag zeker dat het daarvoor ook gemaakt kan worden. Kortom: we kunnen de projecten draaien.
  • Geen kosten voor selectieprocedures: selecties zijn er niet meer, want er is een afspraak met vaste partijen. Die kosten maak je als corporaties dus niet meer en met de tijd die selectieprocedures kosten hoef je ook geen rekening meer te houden.
  • Versnelling van de verduurzaming (Label A) is mogelijk: het tempo ligt veel hoger doordat tussendoor veel minder afstemming nodig is. De belangrijkste afspraken hebben we immers aan het begin al gemaakt. Als wij voor Sint Trudo voor het eerst bij een woning komen, weten we meteen wat we moeten doen, omdat we per variant vaste afspraken maakten. Daar hoeven we elkaar niet voor op te bellen, wij weten al hoe zij willen werken.

Voordelen voor ons:

  • Voorspelbaarheid: voorspelbaarheid is voor ons cruciaal, zeker in deze tijd, met krapte op de arbeidsmarkt en lange levertijden van materialen. Wij weten door de langjarige samenwerking nu al wat we in 2020 gaan uitvoeren. En dus kunnen we nu al personeel en bouwpartners inplannen en een capaciteitsgarantie geven.
  • Continue inkomstenstroom: op een continue inkomstenstroom kun je letterlijk bouwen. Het geeft ons zekerheid en het is goed voor het vertrouwen van medewerkers, partners en opdrachtgevers.
  • Soepel proces voor medewerkers (geen ‘hit &run’): het hollen en stilstaan dat het gevolg is van de jaarcyclus bij woningcorporaties maken wij bij deze woningcorporaties niet meer mee. We zitten immers al in een heel vroeg stadium samen om de tafel om te kijken welke technische aanpak nodig is en welke kosten dat met zich meebrengt. Dat is voor onze medewerkers bijzonder prettig. De werkdruk is door het jaar heen veel evenrediger verdeeld. En natuurlijk heeft dat ook een positieve invloed op het resultaat.
  • Echt kunnen werken aan samenwerken voor de langere termijn: door de intentieovereenkomsten die we tekenden weten we dat we voor elkaar gaan. Dat maakt zoiets als evalueren ook veel waardevoller. Als je vooral samenwerkt op projecten evalueer je wel, maar kun je dat wat je leerde maar moeilijk snel toepassen. Nu leren we continu en optimaliseren we dus ook continu.

Nadelen?

Kleven er dan ook nog nadelen aan dergelijke langjarige samenwerking? Misschien wel. Waar je voor moet waken namelijk, is dat iedereen scherp blijft. Je moet als uitvoerende partij niet lui worden, omdat je het werk toch al binnen hebt. Je moet er juist voor zorgen dat je elke keer dat extra stapje blijft zetten. Jezelf continu blijven verbeteren, daar zit de kracht, juist ook bij deze manier van langjarig samenwerken.

Daar ligt overigens ook een nieuwe uitdaging voor de woningcorporaties. Het is nu immers nog belangrijker om de klantvraag scherp te formuleren, goed aan te sturen en te blijven stimuleren om het elke keer weer iets beter te doen. Samen pakken we dat dan ook actief op. Het is en blijft een leerproces, waar we samen zijn ingestapt en samen ook beter van willen worden!

Zelf ook ervaringen met langjarig of resultaatgericht samenwerken? We horen graag welke voor- en nadelen jij ondervindt!