Lean bouwen: op cursus

12 september 2014

Op weg naar een lerende organisatie: cursus Bewustwording Lean

Lean bouwen wordt vaak één-op-één geassocieerd met het maken van een lean planning. Lean bouwen gaat echter over veel meer dan alleen die planning. Lean gaat over het streven naar continue verbetering en het voorkomen van verspilling. Voorafgaand aan het project, gedurende het project en daarna. En dat zit bij onderhoud en renovatie in: (1) optimale ketensamenwerking, (2) voortdurende evaluatie, (3) hele goede bewonerscommunicatie.

Hogere kwaliteit en bewonerstevredenheid

Wij zijn al langere tijd bezig om lean bouwen steeds verder te integreren in ons bedrijf en onze projecten. We hebben inmiddels mooie resultaten behaald.

  • Snellere doorlooptijd per woning (40% tijdsbesparing).
  • Nagenoeg geen opleverpunten (gemiddeld 1 tot 2 per woning);
  • Hogere bewonerstevredenheid (9,2 bij project Domein en 9,1 bij project Goed Wonen).

ARPA

Lerende organisatie

Om dit verder uit te bouwen volgt het complete middenkader (in totaal ruim 20 personen) de komende weken een cursus Bewustwording Lean bij trainingsinstituut Arpa. In totaal bestaat deze cursus uit drie sessies, verspreid over de maanden september en oktober.

Onze belangrijkste doelstelling is om de medewerkers nog meer mee te krijgen in de Lean gedachte en op die manier een lerende organisatie te creëren. Belangrijk element hierbij is dat de medewerkers steeds meer inbreng krijgen in hun eigen functievervulling, met nog meer plezier in hun werk als gevolg.