Leren van je concurrent: zó 2016

22 augustus 2016

Heembouw en KnaapenGroep. Twee bouwers, beide familiebedrijven. Heel verschillend, maar ook weer niet. Nieuwsgierig naar elkaar, zochten we elkaar op. Heembouw schreef onlangs een blog over onze kennismaking.

De KnaapenGroep uit Son was in 2014 winnaar van de Supply Chain Award en kreeg in 2015 een eervolle vermelding bij de verkiezing van de veertig meest inspirerende bedrijven in Nederland. Met een collega in het vak die zo in beweging is, wilden wij graag nader kennismaken. Gelukkig bleek dat geheel wederzijds.

De KnaapenGroep volgde bij ons eerder een sessie over Lean bouwen en wij reisden op onze beurt kort geleden naar het zuiden van ons land voor een goed en leerzaam gesprek over ons beider werkveld.

“Juist omdat we zoveel in elkaar herkenden, ontstond als vanzelf een open en transparant gesprek.”

Daar werd al snel duidelijk dat KnaapenGroep en Heembouw veel met elkaar gemeen hebben. Niet zo gek, als je bedenkt dat we beiden een familiebedrijf zijn en veel groot onderhoud en renovatieprojecten in bewoonde staat uitvoeren. Continuïteit gaat bij ons allebei voor korte termijn winst en klantgericht denken én doen zit in onze genen. Dat schept automatisch ruimte voor vernieuwing: innovatie in het belang van de klant.

knaapen 20160720-9224

Het is bijvoorbeeld opvallend dat we allebei veel aandacht besteden aan bewonerscommunicatie en -begeleiding en dat we de tools die we daarvoor ontwikkeld hebben flexibel en op maat inzetten bij onze klanten. Want – is onze beider ervaring – iedere woningcorporatie is anders, evenals iedere projectvraag. Omdat zowel de KnaapenGroep als Heembouw al jarenlang zo opereren en daarmee waardevolle kennis en ervaring hebben opgedaan, durven we ook allebei op voorhand garanties af te geven aan onze klanten. Voorbeelden daarvan zijn garanties op de bewonerstevredenheid, het behalen van de draagvlakmeting, de doorlooptijd per woning, de totale tijdsplanning van het project en het aantal opleverpunten.

Klanten en bouwbranche gebaat bij innovatie, verandering en verbetering

‘Interessant’ reageerde een collega van me na mijn enthousiaste relaas over ons bezoek aan de KnaapenGroep. ‘Maar als we zoveel met elkaar gemeen hebben, wat kunnen we dan nog van elkaar leren?’ ‘Veel, heel veel’, was daarop mijn antwoord. Want juist omdat we zoveel in elkaar herkenden, ontstond als vanzelf een open en transparant gesprek waarin we inhoudelijk en op procesniveau alles konden bespreken.

  1. We spraken over Lean Bouwen en de pull planning.
  2. Over de door ons ontwikkelde tools die onze klanten ondersteunen in het behalen van de verduurzamingopgave of in het vergroten van de bewonersbetrokkenheid en –participatie.
  3. Over de belangrijke rol van de uitvoerder en de informatie die hij nodig heeft om een project geruisloos te laten verlopen.
  4. Over de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden om te komen tot ketensamenwerking. En over nog veel meer facetten van ons werk.

Ik vertrok in ieder geval uit Son met een lijst vol tips en ideeën die ik met mijn collega’s ga bespreken en – daar waar zinvol – op onze eigen wijze in onze werkprocessen wil implementeren. En ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat het bij de KnaapenGroep ook zo ervaren werd. We delen in ieder geval de overtuiging dat onze klanten en de bouwbranche gebaat zijn bij innovatie, verandering, verbetering en samenwerking.

Dat gaat echter niet vanzelf. We moeten nieuwsgierig zijn en willen blijven leren. Onze ervaring is ook dat innovatie sneller tot stand komt als we kennis durven te delen en bereid zijn tot samenwerking. Twee weten meer dan één is niet voor niets een cliché gezegde geworden. Het is nog steeds een waarheid als een koe.

patricia

Geschreven door Patricia Ligthart-van der Beek, ontwikkelmanager Wonen bij Heembouw