Onze ervaringen met het inbedden van ketensamenwerking in de organisatie: 4 tips

23 maart 2015

In november van vorig jaar wonnen we met ons ketensamenwerkingsverband met ‘Thuis, Sankomij Installatietechniek en Heezen Bouw en Sloopwerken de eerste Supply Chain Award . Dat we de prijs wonnen was boven alles een hele mooie erkenning voor het projectteam op de bouw. Ketensamenwerking is echt door de mannen op de projecten omarmd en opgepakt. We krijgen steeds vaker vragen over hoe we dat hebben gedaan (en natuurlijk nog steeds doen). In dit artikel 4 tips.

voormanoverleg ketensamenwerking

Zoals dat voor alle vormen van samenwerking geldt, ging de ketensamenwerking met onze ketenpartners in het begin met vallen en opstaan. Je moet elkaar leren kennen, het wiel met elkaar uitvinden, aan elkaar wennen. Inmiddels werken we samen aan ons derde project en hebben we enorme stappen gemaakt.

Een lerende organisatie

In ons eerste project leerde de stuurgroep (de directies van de bedrijven) om beter samen te werken en gezamenlijke doelen op te stellen. In het tweede project gold dat voor de projectgroep (de projectleiders, werkvoorbereiders, calculatoren en uitvoerders van de bedrijven).

In dit derde project is de focus echt komen te liggen op ‘de lerende organisatie’. De werkvloer krijgt de verantwoordelijkheid en de ruimte om met verbeterpunten te komen. Om samen na te denken over hoe ze het voor zichzelf en de bewoners sneller, beter en efficiënter kunnen maken.

Vier tips

Zo’n proces gaat natuurlijk niet vanzelf. Het vraagt om een andere manier van denken. Het heeft ook tijd en heel veel aandacht nodig. Wat hebben wij nu de afgelopen jaren geleerd wat we graag aan andere bedrijven overbrengen? Hieronder 4 tips.

1. Neem een externe begeleider in de arm. Alleen een externe kan alle partijen aanspreken op het terugvallen in traditioneel gedrag. Een externe verdient zichzelf daardoor ook heel snel terug.

2. Bewaar de rust. Blijf op koers en raak niet in paniek als iets minder goed lukt. Ketensamenwerking is echt 2 stappen vooruit en weer 1 stap achteruit. Cruciaal hierbij: geef mensen vertrouwen.

3. Start klein. In € en in doelen. Formuleer niet te complexe strategische doelen, daar haken mensen op af. Maak kleine stapjes, dan kun je blijvend gemotiveerd verbeteren.

4. Denk aan je werkstructuur, zodat de juiste mensen op de juiste momenten de koppen bij elkaar steken en verantwoordelijk zijn voor bepaalde doelen.

Kijk voor meer informatie over onze ervaringen met ketensamenwerking ook eens op www.ketensamenwerkingwerkt.nl.