Outsourcing van onderhoud: waar moet je als corporatie rekening mee houden?

19 december 2013

Op 5 december vond de tweede renda werksessie plaats over het uitbesteden van dagelijks onderhoud. Conclusie: het gaat er niet om of je als corporatie voor of tegen uitbesteding bent. Het gaat erom of je exploitatiemodel op orde is. En omdat elke corporatie een ander DNA heeft, zijn de oplossingen ook verschillend. In dit artikel een samenvatting: outsourcing van onderhoud, waar moet je als corporatie rekening mee houden?

Deze tweede renda werksessie is het vervolg op de discussie over het wel of niet uitbesteden van onderhoud die tijdens de eerste werksessie op 27 mei centraal stond. Nu gaat het gesprek aan de hand van twee casussen verder de diepte in met 8 professionals: 4 corporatiemedewerkers, 2 adviseurs en 2 aannemers (dit is een samenvatting, lees het volledige verslag).

Twijfels over betrokkenheid

De eerste casus betreft de eigen onderhoudsdienst Bouwservice, van de Eindhovense corporatie Woonbedrijf. Dennis van Thiel, manager van Bouwservice, geeft aan dat Woonbedrijf bewust heeft gekozen voor een eigen onderhoudsdienst, omdat de corporatie invloed wil hebben op het klantcontact.

Woonbedrijf  is intern ingedeeld in districten en de districtsmanagers weten goed wat er in hun gebied gebeurt. Van Thiel: “Het maakt ons werk makkelijker. De werknemers van Bouwservice zijn herkenbaar voor de mensen in de wijk.” Van Thiel geeft daarbij ook aan dat hij zo zijn twijfels heeft of je de betrokkenheid die de eigen mensen tonen ook kunt verwachten van een aannemer, wanneer je als corporatie het onderhoud uitbesteedt.

Stapje extra

Janneke de Cort, creatief bruggenbouwer bij KnaapenGroep, heeft daar een duidelijk antwoord op. “Ik denk dat de meeste vaklieden graag het beste doen voor de bewoner, of ze nu voor een aannemer werken of voor een woningcorporatie. Maar ze krijgen er niet altijd de kans voor. Als corporaties de keuze maken om uit te besteden, doen zij dat uit het oogpunt van kostenreductie en dan gaan ze meer op de centen letten. Als onze vaklieden dan die extra stap zetten, krijgen ze te horen dat dit niet de opdracht was.”

Jan Anker, bedrijfsleider onderhoud en beheer bij Van Wijnen, bevestigt dit beeld. “Wij hebben soms te maken met woningcorporaties die tevreden zijn met een klanttevredenheidscijfer van 6. Die hoeven niet zo nodig een 8 te halen. In dat geval kun je als onderhoudsbedrijf niet dat stapje extra doen.” Het heeft er volgens De Cort en Anker dus niet zo veel mee te maken of het onderhoud is uitbesteed of niet. Het gaat erom wat de vraag van de opdrachtgever is.

Kees Stoop

Werknemers van zowel corporaties als aannemer zetten graag een ‘extra stap’ voor de bewoner.

Goede afspraken maken

Het tweede deel van de werksessie wordt gevuld met een casuspresentatie van Jan Anker. Volgens hem kunnen corporaties geld verdienen met de optimalisatie van het onderhoudsproces. Hij benadrukt daarbij wel dat niet iedere aannemer geschikt is.

Je hebt een solide aannemer nodig die ervaring heeft met ketensamenwerking en die meedenkt met de woningcorporatie. Efficiëntie hoeft echt niet ten kosten te gaan van de klant. Je moet gewoon afspraken maken over de kwaliteit.

Jan Anker, bedrijfsleider onderhoud en beheer bij Van Wijnen

“Doordat wij bijvoorbeeld voor meerdere kleine corporaties werken, hebben we minder overhead. En ervaring die we hebben opgedaan bij het onderhoud van de ene corporatie, kunnen we weer toepassen bij een andere. Daarnaast kunnen we makkelijker schakelen. Als ons personeel bij de ene woningcorporatie klaar is, kunnen we het voor een ander project inzetten.”

Wel of niet uitbesteden?

Een belangrijke conclusie uit deze renda werksessie is dat het er niet om gaat of uitbesteding beter is of niet. De optimalisering van de organisatie moet volgens de deelnemers voorop staan en uitbesteding kan daarbij een optie zijn.

Het kan dus zijn dat het voor de ene corporatie beter is om het dagelijks onderhoud uit te besteden. Terwijl de andere corporatie, zoals bijvoorbeeld Woonbedrijf, meer gebaat is bij een eigen onderhoudsdienst. Dat heeft volgens de aanwezigen met historie, schaal en financiële situatie te maken, maar ook met het DNA van de organisatie.

Outsourcing waar moet je rekening mee houden?

  • Je hebt een solide aannemer nodig die ervaring heeft met ketensamenwerking en die meedenkt.
  • Belangrijk is duidelijke afspraken te maken, zodat de wederzijdse verwachtingen helder zijn.
  • Kijk, bij het zoeken naar de juiste partner, naar referenties en praat met andere woningcorporaties over hun ervaringen.
  • Maak niet meteen afspraken voor 20 jaar, maar eerst voor bijvoorbeeld een jaar. Dan leer je elkaar echt kennen en ervaar je of je elkaars waarden deelt.
  • Maak als corporatie een keuze, bepaal je visie, sta daarachter en vaar een duidelijke koers.
  • Probeer als aannemer en corporatie te begrijpen wat je aan elkaar hebt en wat je van elkaar verwacht.
  • Blijf communiceren, dat is de basis voor vertrouwen en commitment.