Planmatig onderhoud voor Trudo: de start van een nieuw ketensamenwerkingsverband

10 maart 2015

Samen met HERE Bouwadvies gaan we de komende jaren zorg dragen voor het planmatig onderhoud van het volledige woningbezit van woningcorporatie Trudo. Omdat we een langdurige samenwerking aangaan hebben we er gezamenlijk voor gekozen om dit jaar te gebruiken om die samenwerking vorm te geven. Door onze processen goed op elkaar af te stemmen realiseren we straks in de uitvoering een betere kwaliteit, lagere kosten en een hogere bewonerstevredenheid.

hoofdfoto-kpo

Trudo heeft in totaal 7.000 woningen. Wij worden verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenzijde van de woningen, waarvan we er naar verwachting zo’n 1.000 per jaar onder handen gaan nemen. Samen met Trudo en HERE Bouwadvies besloten we om dit eerste jaar te kiezen voor een tussenvorm. We starten wel al met de uitvoering, maar gebruiken 2015, en onze eerste ervaringen, vooral om onze samenwerking vorm te geven.

Vragen die daarbij centraal staan zijn onder meer:

  • Wie gaat wat doen?
  • Wat zijn elkaars werkwijzen?
  • Wat hebben we wanneer van elkaar nodig?

Als samenwerkingspartners willen we werken vanuit de ketensamenwerking, niet vanuit ons eigen bedrijf. We willen een samenwerking opbouwen waarin we als partijen gelijk zijn en allemaal een gelijkwaardige inbreng hebben. Doel is dat we voor de komende jaren de basis leggen voor een geolied proces, met een betere kwaliteit, lagere kosten en een hogere bewonerstevredenheid als resultaat.