Slimmer mutatieproces leidt tot minder leegstand, meer inkomsten en hogere huurderstevredenheid

21 juli 2022

Mutatiewoningen staan doorgaans vrij lang leeg. Gemiddeld zo’n 6 weken, als dit moment ook wordt aangegrepen voor het vervangen van badkamer, keuken en toilet. Die weken zijn er geen inkomsten voor de woningcorporatie, maar belangrijker nog, er is in een krappe woningmarkt tijdelijk weer een woning minder beschikbaar. Daarom starten we nu met vraaggestuurd onderhoud bij mutatiewoningen. De verwachte voordelen zijn groot, óók voor de bewoner.

We voeren al langer vraaggestuurd onderhoud uit voor onder andere woningcorporaties Kleurrijk Wonen en ‘thuis. De bewoner vraagt daarbij zelf het onderhoud aan en stemt samen met ons af wanneer dit plaatsvindt. Dat resulteert in een efficiënter proces, lagere directe kosten voor de woningcorporatie en een hogere bewonerstevredenheid. Hierdoor maken we van een ad hoc proces een planbaar proces.

Onnodig lange leegstand?
Vanwege het succes van deze aanpak gingen we ook steeds kritischer kijken naar mutaties. Woningcorporaties hebben veelal een mutatiegraad van rond de 7%, dus dat gaat om best veel woningen. Al die woningen staan bij een mutatie met BKT gemiddeld 6 weken leeg in verband met voorbereiding en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Dat betekent: veel gemiste inkomsten en vooral ook relatief veel woningen die dan tijdelijk niet beschikbaar zijn in een toch al krappe woningmarkt.

Hoe kan die doorlooptijd korter?
Het antwoord: door slimmere processen te maken.

Vraaggestuurd onderhoud bij mutatiewoningen
Naast het regulier vraaggestuurd onderhoud startten we daarom onlangs met ‘thuis met een nieuwe werkwijze, namelijk vraaggestuurd onderhoud bij mutatiewoningen. Als uit de inspectie en technische keuring blijkt dat de badkamer, keuken en toilet schoon, heel en veilig zijn en de bewoners er mee vooruit kunnen, beperken we ons bij de mutatie tot het mutatiewerk.

Voor het binnenpakket ontvangen de nieuwe bewoners een voucher, waarmee zij de vervanging van de badkamer, keuken en toilet samen met ons in kunnen plannen op een moment dat het hun goed uitkomt. De woning gaat dan mee in onze planning voor het algehele vraaggestuurd onderhoud dat we voor ‘thuis doen.

Slimmer en efficiënter
Aangezien de badkamer, keuken en toilet zelden heel erg versleten zijn, is deze aanpak vrijwel altijd mogelijk. Het proces van het vervangen van de badkamer, keuken en toilet knippen we dan dus los van het mutatieproces. Beide processen worden zo slimmer en efficiënter.

Verwachting: hogere huurderstevredenheid
We verkorten hiermee de mutatietijd met 4 weken. Dus in plaats van dat een woning 6 weken leeg staat, staat de woning nu slechts 1 tot 2 weken leeg. En er is nog een groot voordeel. Als wij een mutatie niet vraaggestuurd uitvoeren, krijgen de nieuwe bewoners een standaard keuken. Zeg: drie kastjes onder, drie kastjes boven in de kleur wit met een grijze tegel. Als we de mutatie wél vraaggestuurd uitvoeren, kunnen de bewoners zelf keuzes maken als het gaat om tegels, de uitstraling van de keuken en eventuele extra’s zoals een extra keukenkastje.

Het is natuurlijk wel zo dat de vervanging van de keuken, toilet en badkamer nu gebeurt als de bewoners al in de woning wonen, maar we verwachten dat die 2 weken overlast niet opweegt tegen het voordeel van de keuzevrijheid. Bovendien: we kúnnen inmiddels een keuken- en toiletrenovatie doen in 1 dag (in deze video vertellen we er meer over). Dat is voor mutatiewoningen absoluut ook een optie.

We houden u op de hoogte
We ontwikkelen onze aanpak continu door en houden u de komende tijd dan ook graag op de hoogte van de resultaten die we boeken met vraaggestuurd onderhoud bij mutatiewoningen.

Later zeker meer!

De afdelingen Beheer & Onderhoud en het Vraaggestuurd Onderhoud zijn flink gegroeid. Om deze reden huren wij (sinds juli) een extra pand op Ekkersrijt 4406 in Son. Het pand zit aan het einde van de straat van onze huidige locatie(s). Dichtbij genoeg om de connectie te behouden maar wel met genoeg ruimte voor iedereen om de werkzaamheden goed uit te voeren.