“Het voelt als nieuw”

21 september 2017

De Bogerd is een karakteristieke volkswijk uit de jaren 50, gelegen dichtbij het centrum in het gebied Uden-West. Wim (81) en Marietje (84) van der Acker wonen, net zoals de meeste wijkbewoners, hier vrijwel hun hele leven. “Al bijna 59 jaar wonen we in de Bogerdstraat. Het langst van de hele straat”, lacht Wim. “Toen we hier net woonden, tochtte het uit allerlei gaten en kieren. We konden het niet warm gestookt krijgen. Twintig jaar terug is de wijk al een keer gerenoveerd. Afgelopen jaar is ons huis opnieuw aangepakt. We zagen er erg tegenop, maar we hebben er iets moois voor teruggekregen”, knikt Wim tevreden.

Geheel volgens de planning van de scheurkalender startte het groot-onderhoud van de woning van Wim en Marietje op 15 mei 2017. Tijdens het groot-onderhoud is het echtpaar in het huis blijven wonen. “We hadden best wel wat overlast, maar geen dingen die we vooraf niet hadden ingecalculeerd. Wanneer de werklui in ons huis moesten zijn, zorgden we ervoor dat we een dagje weg waren. ‘s-Avonds waren de werklui al vertrokken en hadden ze ook alles netjes achtergelaten. Dat is prettig thuiskomen.”

Alles in overleg

Begin juni werd de laatste hand gelegd aan de gerenoveerde woning van Wim en Marietje. “Nu de bouwvakkers weg zijn, zeggen we wel eens tegen elkaar; wat is het stil, hè”, zegt Wim. “Elke ochtend om 9.00 uur dronk ik koffie met de medewerkers van het aannemersbedrijf. Even buurten, da’s gezellig. Je hecht je ook wel een beetje aan de mensen, vooral de uitvoerder was erg
met ons begaan. Er werd niks gedaan zonder overleg. Hij heeft ons heel goed meegenomen in het proces.” Het echtpaar is tevreden. “We hebben veel plezier van het huis. Het voelt als nieuw.”

“Nu de bouwvakkers weg zijn, zeggen we wel eens tegen elkaar; wat is het stil, hè..”

Bewoner Wim

Renovatie is wens bewoners

“In 2014 voerden we de eerste gesprekken met de bewoners van De Bogerd in buurtcentrum ‘De Pit’. We spraken met ruim 180 mensen en brachten hun wensen in kaart”, zegt Ivo Ketelaars, projectmanager bij Area. Samen met Peter Janssen, bouwkundig projectleider, Sietske Gramsma, projectleider sociaal en Maret Ebbing, medewerker Wonen bij Area, vormt Ivo het team
van Area voor de renovatie van De Bogerd. “Sinds 2015 zijn er diverse informatiebijeenkomsten voor bewoners geweest”, licht Ivo toe. Tegelijk met het groeien van het groot-onderhoudsplan, kregen bewoners steeds meer vertrouwen dat groot onderhoud de beste optie is voor de wijk. Ivo: “Sloop is ook een optie geweest, maar mensen willen hier niet weg. Slechts 22 huizen worden gesloopt, omdat deze, bouwtechnisch gezien, in een te slechte staat zijn.”

Ivo Ketelaars, projectmanager Area

Van gemiddeld D naar gemiddeld A

Naast nieuwe dakplaten, pannen, schoorstenen, kozijnen van deuren en ramen, beglazing, voegwerk, spouwmuurisolatie en vloerisolatie kregen de woningen zonnepanelen. In de woningen kwamen een nieuwe keuken, badkamer en toilet. “Deze werkzaamheden passen binnen de lijn van Area”, legt Ivo uit. “Area heeft aandacht voor betaalbare en duurzame woningen. Zo
ook bij dit project.” Door al deze vernieuwingen ging het gemiddelde energielabel van D naar gemiddeld een A. Daarnaast komen er diverse pilots met een hoger energetisch ambitieniveau (Energielabel A++).

Voor bewonerstevredenheid scoorde het traject een 9. Daar zijn we erg blij mee.

Ivo Ketelaars, projectmanager bij Area

Tevreden bewoners

“Een renovatie kan voor bewoners best heftig zijn”, beseft Ivo. “Vreemde mensen over de vloer, overal stof in huis, tijdelijk geen warm water. Daarom hebben we, samen met aannemersbedrijf De KnaapenGroep, speciale aandacht besteed aan bewonerscommunicatie. In de Bogerdstraat staat bijvoorbeeld een modelwoning, zodat mensen zien wat het resultaat wordt. Dit heeft erg
geholpen bij de beeldvorming.” Zowel voor als tijdens het traject heeft de bewonersvraag centraal gestaan. “Vanuit bewoners kwam bijvoorbeeld de vraag of boven ook een toilet kon komen. Deze bewonersoptie is later aan het traject toegevoegd.” Voor bewonerstevredenheid scoorde het traject een 9 “Daar zijn we erg blij mee. We hopen dan ook dat de andere bewoners net zo tevreden worden als Wim en Marietje.”