Vraaggestuurd onderhoud: voordelen en aandachtspunten

17 augustus 2016

Steeds meer corporaties stappen over op vraaggestuurd onderhoud. Onlangs publiceerden wij daarom een interview met Joris Wismans (woningcorporatie Goed Wonen) en Mark van Logten (Knaapen Beheer & Onderhoud), waarin zij vertellen over hun ervaringen met vraaggestuurd onderhoud. Welke voor- en nadelen ervaren en voorzien zij?

Vraaggestuurd onderhoud wil zeggen dat huurders, onder bepaalde voorwaarden, zelf bepalen of en wanneer ze hun keuken, badkamer of toilet (of andere zaken in en aan de woning, dat verschilt per corporatie) laten vernieuwen. Dat gebeurt dan dus niet, zoals bij projectmatig onderhoud, voor alle woningen in een buurt of complex tegelijk.

De voordelen voor de corporatie:

 • Kostenbesparing door lagere interne lasten
  Minder voorbereidings- en aanbestedingskosten, minder administratieve lasten door vaste prijzen en digitalisering.
 • Hogere klanttevredenheid
  De bewoner zit aan de knoppen en bepaalt zelf of en wanneer een renovatie plaatsvindt.
 • Beter sturen op kosten door betere prognoses
  Niet meer de ene keer een tekort en de andere keer een overschot op de vastgestelde budgetten.
 • Meer voor hetzelfde geld
  Na de renovatie ontvangt de corporatie plattegronden met de juiste gegevens van de woning. Het is daarmee ook een goede manier om data op orde te krijgen.
 • Geen ongeriefsvergoedingen meer noodzakelijk
  Doordat bewoners er nu zelf voor kiezen is er geen noodzaak meer om bewoners over de streep te trekken met een ongeriefsvergoeding.

De voordelen voor de aannemer:

 • Continuïteit in de workflow door vrijheid in plannen
  De werkzaamheden kunnen in samenspraak met de bewoner worden ingepland op een moment dat het de bewoner goed uitkomt en de aannemer personeel beschikbaar heeft.
 • Kostenbesparing
  Door te werken met vaste prijzen en digitalisering kan worden bespaard op administratiekosten.

Aandachtspunten:

 • Maak duidelijke afspraken, zowel met elkaar als met de bewoner.
 • Richt je organisatie als aannemer specifiek in op series van één.
 • Zet all round vakmensen in met de juiste sociale competenties (en/of leidt ze hierin op).

Lees hier het interview met Joris Wismans en Mark van Logten.