Waarom renovatie soms slimmer is dan nieuwbouw

20 mei 2014

Totale metamorfose

De Chabotflat in Sprang Capelle ondergaat momenteel een totale metamorfose. Een vraagstuk waar veel woningcorporaties op dit moment mee kampen is de keuze tussen sloop en nieuwbouw of herontwikkeling en renoveren. Ofschoon de ingreep bij de Chabotflat fors is, is deze goedkoper dan nieuwbouw zonder concessies te doen aan het resultaat! Verder is het bestaande casco gebruikt dat veel minder belastend is voor het milieu. Daar komt nog bij dat we hebben kunnen opereren binnen het vigerende bestemmingsplan en dat de omwonenden meteen enthousiast waren over het ontwerp.

Opdrachtgever Casade selecteerde vorig jaar het consortium KnaapenGroep/De Loods voor de grootschalige renovatie op basis van een verrassend ontwerpconcept waarbij duurzaamheid, tijdsbesparing bij uitvoering en kostenbesparing een belangrijke rol speelden. De vraag was om het gebouw te transformeren naar minder appartementen maar met een groter woonoppervlak en de energieprestatie te verbeteren.

Sprang Capelle nieuwe situatie

Onorthodoxe aanpak, toch slim

Het consortium heeft een plan ontwikkeld waarbij de bestaande en in slechte staat verkerende balkons en galerijen gesloopt worden en – tamelijk onorthodox – de galerijontsluiting van de appartementen vervangen worden door een nieuwe centrale corridor.

De oude appartementen bestonden uit smalle donkere pijpenlades en worden ingeruild voor ruime en lichte appartementen met een aaneengesloten geveloppervlak tot wel 13 meter lang. Doordat de aansluiting tussen oud en nieuw vervolgens niet bij de gevel ligt maar 1,5 meter naar binnen is het mogelijk om door middel van schuifdeuren de volledige gevel aan de binnenzijde te ervaren. Het exterieur van het gebouw bestaat uit verdiepingshoge aluminium puien voorzien van aluminium louvres. Het gehele gebouw is verder voorzien van een stevige bakstenen kroonlijst die doorloopt in de gemetselde kopgevels waarachter hoogwaardige isolatie wordt aangebracht. Het rode kleurenpalet van de genuanceerde bakstenen krijgt een vervolg in de twee roodtinten geëmailleerde glaspanelen die random in de gevelpuien zijn aangebracht.

Foto dame Chabotflat

Het uiteindelijke resultaat is een gebouw van nieuwbouwkwaliteit dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van energieverbruik (volledig nieuwe hoogwaardige bouwfysische schil), geluidsisolatie tussen de woningen (voorzetwanden en vloeren) en goed toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn (dimensionering ruimtes en corridor en een nieuwe centrale entree met lift). De metamorfose van de Chabotflat is tevens aanleiding voor de herinrichting van de tuinen, parkeerplaatsen en openbare ruimte zodat het gebouw zich straks naadloos voegt in haar omgeving.

Samenwerking en snelheid

De kracht van het project uit zich ook in de integrale samenwerking tussen Casade, De Loods, KnaapenGroep en andere partijen die al in een vroeg traject werden ingeschakeld. De engineering wordt door De Loods en KnaapenGroep gezamenlijk uitgevoerd, waarbij continu de kosten worden bewaakt. Vanaf de opdrachtverlening is in een tijdbestek van slechts twee maanden het gehele plan verder ontwikkeld en de bouwaanvraag ingediend. De uitvoering is nu gestart!

Oude situatie Chabotflat

Werkfoto 1 Chatbotflat

werkfoto 3 chabotflat