Radicaal verduurzamen: hoe krijgen we dat voor elkaar?

Radicaal verduurzamen: hoe krijgen we dat voor elkaar?

10-11-2022

Begin dit jaar hebben we onze duurzaamheidsvisie aangescherpt. In 2035 streven we ernaar om CO2-neutraal en circulair te zijn, en vervolgens willen we groeien naar regeneratief onderhoud. Dit ambitieuze doel kunnen we niet alleen bereiken; hiervoor hebben we onze opdrachtgevers en partners nodig. Daarom hebben we duurzaamheidsdagen georganiseerd op 6 en 17 oktober, waarbij we samenkomen met onze belangrijkste leveranciers. Het doel was om in gesprek te gaan, van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Hier delen we de belangrijkste inzichten.

Duurzaamheid is een zeer belangrijk onderwerp voor ons en onze klanten. Op verschillende gebieden houden we ons hiermee bezig, zowel binnen onze organisatie als in onze dienstverlening. We realiseren ons echter heel goed dat het sneller, groter, beter en radicaler moet. Daarom gaan we het gesprek aan met onze klanten, partners en leveranciers, om samen te kijken hoe we dit voor elkaar krijgen.

Op 6 en 17 oktober hebben we dit besproken met onze belangrijkste leveranciers, waaronder Jongeneel, BMN, Raab Karcher, Isero, Technische Unie, Sigma en Driessens Verf. We hebben dit open en zonder oordeel gedaan, met als doel van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook ons managementteam was aanwezig, zodat zij, naast onze technische medewerkers, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de (on)mogelijkheden en uitdagingen.

Minder transportbewegingen, minder afval
Er zijn tal van mogelijkheden om verder te verduurzamen, zoals het beperken van afval en transportbewegingen. We willen flexibel en efficiƫnt werken en materialen liefst Just-in-Time laten leveren. Maar dit mag niet ten koste gaan van duurzaamheid door meer transportbewegingen. Daarom gaan we samen met onze leveranciers een andere aanpak overwegen, met behoud van kwaliteit en beschikbaarheid.

Ook het beperken van afval is een concreet aandachtspunt. Koppelingen voor loodgieterswerk zitten bijvoorbeeld in afzonderlijke plastic zakjes vanwege scancodes. Kunnen we dit met minder verpakkingsmateriaal doen? Het is belangrijk dat we elkaar hierop blijven wijzen en via onze leveranciers vragen om oplossingen van fabrikanten.

Radicaal verduurzamen: hoe krijgen we dat voor elkaar?

Hergebruik van materialen
Om radicaal duurzamer te worden, zijn nieuwe manieren van bouwen en onderhouden nodig, evenals circulaire producten en een ander denkproces. Hier lopen we echter nog tegen uitdagingen aan, zoals bij het hergebruik van materialen. Sigma bijvoorbeeld, heeft een fabriek waar ze gebruikte verf in nieuwe producten kunnen verwerken, maar dit is complex vanwege wettelijke beperkingen. Jongeneel wil graag meer gebruikmaken van tweedehands hout, maar er zijn hoge risico's, zoals de mogelijke aanwezigheid van boktor na acht jaar. Hergebruik van sanitair is ook een wens, maar opslag en reiniging zijn kostbaar en er is nog geen voldoende afzetmarkt. Dit zijn redenen waarom leveranciers terughoudend zijn.

Groener productassortiment
We streven naar het gebruik van zo milieuvriendelijk mogelijke producten en materialen, maar wat maakt een product milieuvriendelijk? Er zijn verschillende duurzaamheidscertificaten, maar welk certificaat staat voor wat? Voor fabrikanten is het aanvragen van een duurzaamheidscertificaat vaak kostbaar, waardoor niet alle producten gecertificeerd zijn. Zeer milieuvriendelijke producten van start-ups zijn daardoor niet altijd beschikbaar, omdat deze bedrijven de financiƫle middelen missen voor certificering. We begrijpen dat er iets moet gebeuren en blijven in gesprek met onze leveranciers over transparante labels.

Radicaal verduurzamen: hoe krijgen we dat voor elkaar?

Van denken naar doen
Uit de gesprekken blijkt dat verduurzaming voor ons een voortdurende zoektocht is, maar dat dit ook geldt voor andere partijen in de branche. We komen obstakels tegen, zoals wet- en regelgeving en risico's. Onze uitdaging is niet om bij deze obstakels te stoppen en terug te vallen op oude gewoonten, maar om samen manieren te vinden om hiermee om te gaan. We moeten continu blijven communiceren en de juiste vragen stellen om van denken naar doen te komen.