Nieuws

Lees meer
Brengen onze groene daken het sinterklaasfeest in gevaar?
21 november 2023
Brengen onze groene daken het sinterklaasfeest in gevaar?
Lees meer
Goed voor elkaar: een veranderende wereld, een nieuwe strategie.
20 september 2023
Goed voor elkaar: een veranderende wereld, een nieuwe strategie.
Lees meer
Fees­te­lij­ke op­le­ve­ring Kas­teel­zicht in Boxtel
11 juni 2023
Fees­te­lij­ke op­le­ve­ring Kas­teel­zicht in Boxtel
Lees meer
Bij­zon­der te­ken­mo­ment ke­ten­part­ners Woon­stich­ting ’thuis
30 mei 2023
Bij­zon­der te­ken­mo­ment ke­ten­part­ners Woon­stich­ting ’thuis
Lees meer
Nieu­we bouw­ke­ten met een thuisgevoel
25 mei 2023
Nieu­we bouw­ke­ten met een thuisgevoel
Lees meer
ROEF: fees­te­lij­ke af­trap eer­ste ROEF da­ken
20 april 2023
ROEF: fees­te­lij­ke af­trap eer­ste ROEF da­ken
Lees meer
Re­no­ve­ren bij een 80+ be­wo­ners­groep? Hech­te sa­men­wer­king tech­niek en so­ci­aal is cru­ci­aal
19 april 2023
Re­no­ve­ren bij een 80+ be­wo­ners­groep? Hech­te sa­men­wer­king tech­niek en so­ci­aal is cru­ci­aal
Lees meer
ROEF: een re­ge­ne­ra­tief dak met een ge­slo­ten kring­loop
07 maart 2023
ROEF: een re­ge­ne­ra­tief dak met een ge­slo­ten kring­loop
Lees meer
ROEF: groen, cir­cu­lair en past op bijna alle cor­po­ra­tie­wo­nin­gen
08 februari 2023
ROEF: groen, cir­cu­lair en past op bijna alle cor­po­ra­tie­wo­nin­gen
Lees meer
ROEF: winnaar Brabantse innovatieprijs
06 februari 2023
ROEF: winnaar Brabantse innovatieprijs
Lees meer
Werken bij Knaapen (Alsof je thuis bent)
15 december 2022
Werken bij Knaapen (Alsof je thuis bent)
Lees meer
Vijf vragen aan onze nieuwe adjunct-directeur
15 november 2022
Vijf vragen aan onze nieuwe adjunct-directeur
Lees meer
Radicaal verduurzamen: hoe krijgen we dat voor elkaar?
10 november 2022
Radicaal verduurzamen: hoe krijgen we dat voor elkaar?
Lees meer
Knaapen tekent 'Eindhovense Regionale Circulaire Bouwstrategie'
01 november 2022
Knaapen tekent 'Eindhovense Regionale Circulaire Bouwstrategie'
Lees meer
The A-Team on tour (Alsof je thuis bent)
27 oktober 2022
The A-Team on tour (Alsof je thuis bent)
Lees meer
Doorgroeien binnen Knaapen (Alsof je thuis bent)
13 september 2022
Doorgroeien binnen Knaapen (Alsof je thuis bent)
Lees meer
De voordelen van een informatiefilm
08 september 2022
De voordelen van een informatiefilm
Lees meer
In­no­va­tie­ve elek­tro­sta­ti­sche spuit­verf­tech­niek in­ge­zet in Tilburg
21 juli 2022
In­no­va­tie­ve elek­tro­sta­ti­sche spuit­verf­tech­niek in­ge­zet in Tilburg
Lees meer
Slimmer mutatieproces: minder leegstand, meer inkomsten, hogere tevredenheid
21 juli 2022
Slimmer mutatieproces: minder leegstand, meer inkomsten, hogere tevredenheid
Lees meer
Opening nieuw pand op Ekkersrijt in Son
20 juli 2022
Opening nieuw pand op Ekkersrijt in Son
Lees meer
Fonds 1652 op­ge­richt!
19 juli 2022
Fonds 1652 op­ge­richt!
Lees meer
Overal familie (Alsof je thuis bent)
21 juni 2022
Overal familie (Alsof je thuis bent)
Lees meer
Ontmoet onze afdeling planvoorbereiding (Alsof je thuis bent)
20 juni 2022
Ontmoet onze afdeling planvoorbereiding (Alsof je thuis bent)
Lees meer
Primeur: Knaapen­Ca­fé in het Knaapen­LAB
05 mei 2022
Primeur: Knaapen­Ca­fé in het Knaapen­LAB
Lees meer
Flora- en faunaonderzoek: hoe voorkom je vertraging op je project?
21 april 2022
Flora- en faunaonderzoek: hoe voorkom je vertraging op je project?
Lees meer
Re­no­ve­ren in een bloem­kool­wijk: lo­gis­tie­ke uit­da­ging op­ge­lost
20 januari 2022
Re­no­ve­ren in een bloem­kool­wijk: lo­gis­tie­ke uit­da­ging op­ge­lost
Lees meer
Vraaggestuurd onderhoud 3.0 zorgt voor innovaties
16 december 2021
Vraaggestuurd onderhoud 3.0 zorgt voor innovaties
Lees meer
Hoogbouw circulair renoveren: kan dat rendabel? Ja, wijst afstudeeronderzoek uit
01 juli 2021
Hoogbouw circulair renoveren: kan dat rendabel? Ja, wijst afstudeeronderzoek uit
Lees meer
Wervingscampagne van start
28 juni 2021
Wervingscampagne van start
Lees meer
Interactieve virtual reality: een kijkje voorbij de renovatie
23 april 2021
Interactieve virtual reality: een kijkje voorbij de renovatie
Lees meer
Resultaatgerichte samenwerking in vraaggestuurd onderhoud leidt tot continuïteit, kostenbesparing en innovaties
04 maart 2021
Resultaatgerichte samenwerking in vraaggestuurd onderhoud leidt tot continuïteit, kostenbesparing en innovaties
Lees meer
Groot onderhoud - en nu? (compilatie)
02 maart 2021
Groot onderhoud - en nu? (compilatie)
Lees meer
‘De keten moet anders gaan leren denken’
02 februari 2021
‘De keten moet anders gaan leren denken’
Lees meer
Renovatie van keuken en toilet in één dag
21 januari 2021
Renovatie van keuken en toilet in één dag
Lees meer
Een bijzonder jaar sluiten we af met de warmte van De Grote Knaapen Kerstshow
21 december 2020
Een bijzonder jaar sluiten we af met de warmte van De Grote Knaapen Kerstshow
Lees meer
Een wereld van verschil: renovatie van hoogbouw en laagbouw
03 december 2020
Een wereld van verschil: renovatie van hoogbouw en laagbouw
Lees meer
RGS in vast­goed­on­der­houd: je doet het, of je doet het niet (half mee­doen gaat niet)
26 november 2020
RGS in vast­goed­on­der­houd: je doet het, of je doet het niet (half mee­doen gaat niet)
Lees meer
Vraag­ge­stuurd on­der­houd nieu­we stijl: min­der kos­ten, ho­ge­re be­wo­ners­te­vre­den­heid
29 oktober 2020
Vraag­ge­stuurd on­der­houd nieu­we stijl: min­der kos­ten, ho­ge­re be­wo­ners­te­vre­den­heid
Lees meer
Vi­ta­mi­ne A op pro­jec­ten door Chef Ver­bin­ding: aan­dacht voor de be­wo­ners én voor ons bouw­per­so­neel
15 oktober 2020
Vi­ta­mi­ne A op pro­jec­ten door Chef Ver­bin­ding: aan­dacht voor de be­wo­ners én voor ons bouw­per­so­neel
Lees meer
80% van faal­kos­ten komt door mis­com­mu­ni­ca­tie. Daar­om doen wij het nu an­ders
09 juli 2020
80% van faal­kos­ten komt door mis­com­mu­ni­ca­tie. Daar­om doen wij het nu an­ders