Gedragscode

dit is het Knaapen gevoel

Omgangsvormen en communicatie

Werkzaamheden in en aan huis zijn voor bewoners altijd heftiger dan ze zich van te voren kunnen voorstellen. Niet alleen door de overlast van het stof en het lawaai, maar zeker ook door de vreemde mensen die ze over de vloer krijgen.

Wij begrijpen dat heel goed en besteden veel aandacht aan hoe we bewoners tijdens de werkzaamheden aan hun huis zo goed mogelijk kunnen begeleiden. We selecteren onze medewerkers op hun vakbekwaamheid én hun sociale vaardigheden.

Vakbekwaam én sociaal vaardig
Iedere medewerker ondertekent daarbij onze gedragscode, die u hieronder in kunt zien. Het verwoordt het Knaapen gevoel, dat al onze directe medewerkers, inleners en onderaannemers met hun ondertekening onderschrijven.

Blader gerust eens door onze gedragscode heen. U vindt hierin de omgangsvormen en communicatiewijze die wij als pijlers hanteren onder onze basishouding. De gedragscode voldoet ook aan de voorgeschreven regels van het SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid).


Kijk voor reacties van onze medewerkers op de pagina’s over ons team en onze bedrijfscultuur.

Gedragscode

dit is het Knaapen gevoel