Sociaal ondernemen

om elkaar te helpen

Een bedrijf voor iedereen

Als een echt familiebedrijf voelen wij ons moreel verplicht om vanuit sociaaleconomisch oogpunt een bijdrage te leveren in de woonwijk, buurt en maatschappij. Ook binnen het bedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid.

PSO
Om social return binnen KnaapenGroep structureel te borgen werken we met het meetinstrument PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Momenteel hebben we prestatieniveau 2, het doel is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Zo borgen wij onze bijdrage aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een goed familiebedrijf heeft meer maatschappelijke verantwoordelijkheid dan alleen belasting betalen

Trede 2
KnaapenGroep staat op de PSO-Prestatieladder op Trede 2. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Maatschappelijk netwerk
Wij beschikken over een breed maatschappelijk netwerk van instanties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Met instanties als O4Werkt, UWV, Avres, Springplank040, Buddy werkt hebben wij, zowel op onze projecten als op onze bedrijfslocatie (langdurig) personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt succesvol ingezet.

Kijk voor de vacatures en meer informatie over ons bedrijf naar:

Sociaal ondernemen

om elkaar te helpen