Bewoners centraal

Tevreden bewoners, meer sociale cohesie en een hoger bouwtempo

Wilt u na uw project ook kunnen zeggen?

  • De bewonerstevredenheid is hoger dan een 8
  • We hadden ruim 90% deelname aan de renovatie
  • De sociale cohesie in de wijk is verbeterd
  • Dit project heeft een positief effect op ons imago

Met goede bewonerscommunicatie is dat mogelijk. ‘thuis realiseerde het, en Goed Wonen ook.

Bewoner en Cees Stoop

Een renovatie is voor bewoners altijd heftiger dan ze zich van te voren kunnen voorstellen. Vreemde mensen over de vloer, overal stof in huis, tijdelijk geen warm water… We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om de bewoners goed te informeren. En wat dat kan opleveren.

Want als bewoners goed weten wat er op hen afkomt en wat er van hen verwacht wordt, dan kunnen zij een goede voorbereiding treffen. En dat bevordert het bouwtempo.

Knaapen communiceert uitstekend. Er ontstaat een beter sociaal klimaat bij de bewoners onderling en ten opzichte van de eigenaar.

Willem van den Esschert, Vesteda

We kijken daarbij altijd verder dan alleen naar een project en investeren in een betere toekomst voor de bewoners in een wijk. Door de leefomstandigheden in hun woning te verbeteren, maar ook door de leefbaarheid te verbeteren in de wijk. Fysiek én sociaal renoveren noemen we dat. Dat levert niet alleen na het project, maar ook op de langere termijn meer tevreden bewoners op.

Buitenlandse bewoner

We zijn gewend om samen te werken met diverse wijkpartijen en werken vanuit een grote betrokkenheid naar onze opdrachtgevers, de bewoners en hun directe omgeving. Daarbij vinden we het menselijke aspect minstens zo belangrijk als de technische uitvoering.

Lees hier meer over onze bewonerscommunicatie.

Bewoners centraal