Eindhoven

Mirachstraat

Domein

Techniek

De 100 eengezinswoningen hebben een complete renovatie ondergaan. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • saneren van de asbesthoudende dakbeschotten;
  • herstellen van de schoorstenen;
  • demonteren en monteren van dakisolatieplaten in combinatie met nieuwe dakpannen;
  • vervangen van de goten en hemelwaterafvoeren;
  • betimmeren van de goten;
  • vervangen van de bestrating bij de berging en het pad naar de voordeur;
  • aanbrengen van HR++ -glas met ventilatierooster;
  • Tonzon-vloerisolatie aanbrengen;
  • schilderen van ramen, kozijnen en deuren;
  • de bewoners konden ervoor kiezen de badkamer, de keuken en/of het toilet te laten renoveren.

IMG_0939

Bijzonderheden

Het project was een pilotproject ketensamenwerking uitgevoerd door Domein (opdrachtgever), KnaapenGroep (ontwerp en bouwkundig), Heezen (sloopwerk en asbestsanering), AJ Loots (installaties) en Dapan (hellend daken). Gedurende de gehele doorlooptijd van het project werd intensief samengewerkt met alle leden van het projectteam. Planningen werden gezamenlijk, in goed overleg,

Mirachstraat 4

opgesteld met een korte, maar reële doorlooptijd. Bewoners werden persoonlijk bezocht en over de werkzaamheden en de bijbehorende planning geïnformeerd. Elke ochtend vond op het project een kort teamoverleg plaats, zodat eventuele hiaten op tijd gesignaleerd werden en daar waar nodig tijdig ingegrepen kon worden.

Door te werken volgens het lean plan concept kon het aantal werkdagen benodigd voor het renoveren van badkamer, keuken en toilet gereduceerd worden tot 10.

Bewonerszaken

Er vond dagelijks een voorliedenoverleg plaats, waarbij alle aandachtspunten omtrent de werkzaamheden en de bewoners besproken en geëvalueerd werden.

Bewonerstevredenheid

De bewoners beoordeelden ons met een 9,2

Eindhoven

Mirachstraat

Domein

 

Coen Knaapen

Projectleider

coen.knaapen@knaapen.nl