Eindhoven

Offenbachlaan e.o.

'thuis

Ketensamenwerking

Dit project is in ketensamenwerking uitgevoerd. De ketenpartners zijn ‘thuis (opdrachtgever), KnaapenGroep (ontwerp en bouwkundig), Heezen (sloopwerk en saneren asbest) en Sankomij (installaties). Dit is het tweede project dat KnaapenGroep met deze partners in ketensamenwerking uitvoert. De ervaringen van alle projectbetrokkenen (incl bewoners) zijn in de vorm van korte films gepubliceerd op de website: www.ketensamenwerkingwerkt.nl.

Ontwerp

Het gewenste sfeerbeeld van de flatwoningen is ontwikkeld door De Loods architecten en adviseurs. De verdere uitwerking en planvorming is door de ketenpartners opgesteld. Uitgangspunten van ‘thuis waren:
• 20 jaar in stand houding;
• Lage huur voor bewoners;
• Budget 4 miljoen;
• Label C.
Gezamenlijk zijn in het team vanuit de problemen van de woningen oplossingen bedacht. Hiervoor zijn diverse scenario’s per thema uitgewerkt.

Financieel

Door intensieve samenwerking tussen de onderlinge ketenpartners zijn we erin geslaagd 20% onder budget uit te komen én alle doelstellingen te behalen. Later is dit geld beschikbaar gesteld voor oa het opknappen van de entrees, hetgeen oorspronkelijk niet in het plan zat.

Techniek

Complex 10 aan de Offenbachlaan is gebouwd in 1959 en bestaat uit vijf blokken met in totaal 112 appartementen. De portiekwoningen van ongeveer 50 m² woonoppervlak zijn drie- of vierkamerwoningen, afhankelijk van of de slaapkamer bij de woonkamer is getrokken. Ze beschikten niet over een lift en de energetische waarde van de woningen was beperkt. Tijd dus voor een fikse opknapbeurt. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • de entree van de appartementen naar buiten verplaatsen;
 • saneren van de asbesthoudende borstwering;
 • de kopgevel isoleren met gevelstuc;
 • het voegwerk vervangen;
 • dakbedekking vervangen en isoleren;
 • kunststof kozijnen daar waar nodig herstellen;
 • hekwerk van het balkon vernieuwen;
 • in de hal postkasten en bellentableaus aanbrengen;
 • tegelwerk van de trappenhuizen vervangen en de muren opnieuw sausen;
 • i.v.m. de brandveiligheid alle voordeuren vervangen;
 • kelderplafond isoleren;
 • installeren CV-installatie (voorheen overal gevelkachels);
 • mechanische ventilatie aanbrengen;
 • asbesthoudende leidingisolatie en Coly Vinyltegels saneren;
 • badkamer, keuken en toilet renoveren.

CV-, en MV-installaties

Omdat de verwachting was dat de deelname geen 100% zou zijn, konden we geen collectieve leidingen aanbrengen (inpandig) voor het aan- en afvoeren van lucht, rookgassen en water (condensafvoer). De oplossing is gevonden in het aanbrengen van een uitwendige schacht op de buitengevel. De woningen welke nu niet mee deden met de binnenrenovatie hebben wel een voorbereiding gekregen, en kunnen in de toekomst makkelijk aangesloten worden op deze leidingen.

Offenbachlaan 4

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is volgens ons Lean-principe opgepakt en heeft de volgende kenmerken:

 • Korte projectvoorbereiding: start voorbereiding maart 2013, start uitvoering augustus 2013, oplevering 1 maart 2014 (dit was een vereiste).
 • Korte doorlooptijd per woning van 8 dagen (inclusief alle binnenwerkzaamheden).
 • Dagelijkse planningen werden altijd nagekomen.
 • Vooraf zijn met alle werklieden werkafspraken gemaakt.
 • Tijdens dagelijks voorliedenoverleg werden iedere dag verbeterpunten genoteerd en aangepakt.
 • Nagenoeg geen opleverpunten (0,6 gemiddeld, bij meer dan 60% geen opleverpunten).
 • Bewonerstevredenheid: 8,5.

Bewonerszaken

De manier waarop de bewoners over het onderhoud worden geïnformeerd is anders dan gewoonlijk. Omdat er veel verschillende nationaliteiten in de wijk wonen, is ervoor gekozen om de communicatie in stripvorm te doen; duidelijk en open. Resultaat: 90% deelname aan de renovatie.

Offenbachlaan (4)

 • Bewonerstevredenheid: 8,45
 • Opleverpunten per woning: 0,62
 • Deelname: 95%
 • Begrotingstoets: 15% lager dan markt conform
 • Doorlooptijd: voorbereiding slechts 4 maanden

Stripverhaal(1)

Eindhoven

Offenbachlaan e.o.

'thuis

 

Coen Knaapen

Projectleider

coen.knaapen@knaapen.nl