Tilburg

De Grote Eik

TBV Wonen

Vlak bij het centrum van Tilburg ligt appartementencomplex De Grote Eik. Het complex bestaande uit 14 bouwlagen was toe aan een grootschalige renovatie, waarbij de werkzaamheden in bewoonde staat zouden worden uitgevoerd. Samen met TBV Wonen hebben we in bouwteamsamenwerking verschillende scenario’s uitgewerkt voor de aanpak van deze populaire woonflat. Het doel: de woningen energetisch verbeteren naar label A en afsluiten van aardgas.

Werkzaamheden

 • Vernieuwen huidige collectieve werktuigbouwkundige installatie, bestaande uit:
  • vervangen twee rioleringstandleidingen;
  • verbeteren collectief ventilatiesysteem naar individuele regeling;
  • verbeteren collectieve verwarmings- en warmtapwatersysteem naar individuele bemetering met toepassen van warmte-afleverset.
 • verwijderen gasinstallatie, inclusief uitbreiden elektrotechnische installatie i.v.m. elektrisch koken;
 • vernieuwen douche- en toiletruimte (100%);
 • vernieuwen keuken (vraaggestuurd);
 • vervangen draaiende delen en beglazing;
 • aanbrengen vloer- en spouwmuurisolatie;
 • aanbrengen brandwerende voorzieningen, en
 • vernieuwen liftinstallatie.

Goede samenwerking
Vanwege de vele intensieve werkzaamheden, besloten we die in drie fases uit te voeren. Zo zouden de bewoners zo beperkt mogelijk overlast ervaren. Om te beginnen de werkzaamheden aan de aanvoerleidingen van de verwarming en het plaatsen van de steigers. Daarna volgde de binnenrenovatie en tot slot het werk aan de liften en buitenzijde. Omdat de standleidingen vernieuwd moesten worden, hebben we de werkzaamheden binnen per strang en per portiek aangepakt. De appartementen worden verwarmd via stadsverwarming. Dankzij een goede samenwerking met warmtebedrijf Ennatuurlijk werd het mogelijk in iedere woning een afgifteset te plaatsen, om de warmte individueel te regelen en het gebruik per woning vast te kunnen stellen. De Ista-meters, waarvan de metingen niet altijd betrouwbaar zijn, zijn hierbij verwijderd.

Contactloos renoveren
We waren goed en wel van start toen corona zijn intrede deed. Dit, en de hoge leeftijd van de bewoners, was reden om het project tijdelijk stil te leggen. Maar wij zaten niet stil, want samen met Caspar de Haan en Elk ontwikkelden we een nieuwe manier van werken: contactloos renoveren, een wijze die inmiddels is uitgerold. (zie: www.contactloosrenoveren.nl)

Tiny houses
Een door corona ontstane oplossing die prima beviel voor zowel bewoners als vaklieden, is het tijdelijk uit huis plaatsen van de bewoners in een tiny house. Sommigen verbleven in een logeerwoning in De Grote Eik, maar voor de overige bewoners plaatsten we 16 zogenoemde tiny houses (wooncontainers) op de parkeerplaats van het complex. Zo konden de werkzaamheden overdag veilig worden uitgevoerd, en keerden de bewoners na een dag in de ingerichte huisjes weer terug naar hun eigen woning.

Dit alles, en de nodige wijzigingen in de planning, maakte een goede communicatie met de bewoners extra belangrijk. Om hen te betrekken en goed te begeleiden, werkten de sociale teams van TBV Wonen en Knaapen intensief samen. Ook onze sms service, scheurkalender en het digitaal bewonersportaal Cobee hebben ertoe bijgedragen dat de bewoners op het juiste moment de juiste informatie ontvingen.

Tilburg

De Grote Eik

TBV Wonen

 

Coen Knaapen

Projectleider

coen.knaapen@knaapen.nl