Best

NaastenBest Oost

'thuis

Voortraject

Dit project is uitgevoerd in ketensamenwerking. Daar waar in ons eerste project samen vooral de stuurgroep (de directies van de bedrijven) leerde om beter samen te werken en gezamenlijke doelen op te stellen. Daar gold dat in het tweede project voor de projectgroep (de projectleiders, werkvoorbereiders, calculatoren en uitvoerders van de bedrijven). In dit derde project is de focus echt komen te liggen op ‘de lerende organisatie’. De werkvloer krijgt de verantwoordelijkheid en de ruimte om met verbeterpunten te komen. Om samen na te denken over hoe ze het voor zichzelf en de bewoners sneller, beter en efficiënter kunnen maken.

Woningstichting ’thuis heeft de keten benaderd met een vraagstelling, samengevat op 1 A4. Daarbij waren de volgende zaken belangrijk:

 • Energetische maatregelingen (min label B)
 • Exploitatie 18 jaar
 • Indelingswijziging badkamer en keuken
 • Splitsen appartementen

Aan de hand van deze zaken heeft de keten diverse meetings georganiseerd om te zoeken naar de beste oplossing. Hierin hadden we een adviserende rol en zijn we gekomen tot een aantal scenario’s welke gepresenteerd zijn aan ’thuis. Dit heeft ertoe geleid dat ’thuis uiteindelijk heeft gekozen voor een plan met een langere exploitatietermijn.

VG01-N1

Werkzaamheden

Dit project betreft 5 flats, in totaal 120 appartementen. De volgende werkzaamheden zijn daaraan uitgevoerd:

 • Asbest standleidingen saneren
 • Indeling badkamer en keuken gewijzigd
 • Glas vervangen
 • Draairamen en balkondeuren vervangen
 • Koudebrug betimmering
 • Collectieve verwarming vervangen door individuele cv ketels
 • Co2 gestuurde mechanische ventilatie plaatsen
 • Voordeuren vervangen
 • Voegwerk herstellen
 • Al het hout-, en metselwerk schilderen
 • Kopgevel bekleden met gevelisolatie
 • Plafond van berging isoleren
 • Nieuwe entrees

Oude situatie NaastenBest

Nieuwe situatie Naastenbest

Cora van Mora

Inmiddels is het een bekend gegeven in de bouw: Knaapen deelt bitterballen uit op projecten zodra doelstellingen behaald zijn. Dit bericht kwam ook binnen op het hoofdkantoor bij Mora. Zij vonden dit zo’n leuk initiatief dat ze aanboden het volgende bitterballen moment te sponsoren. En niemand minder dan de enige echte Cora van Mora kwam ze persoonlijk aan ons uitdelen!

Lees meer hierover op Renda of in het Eindhovens Dagblad.

SMS-service

Een van de doelen was bewoners informeren op een relevant tijdstip. Dit hebben we gerealiseerd door onze SMS-service. Bewoners ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden bijvoorbeeld het bericht ‘Vandaag zijn we begonnen met het plaatsen van de steigers rondom de flat voor het onderhoud aan de gevel. De rest van de week kunt u ramen en deur het beste gesloten houden’.

image_3

Communicatiemiddelen

Andere communicatiemiddelen die zijn ingezet, waren de scheurkalender, het stripverhaal en de telefonische enquêtering door een onafhankelijk bureau.

Best

NaastenBest Oost

'thuis

 

Coen Knaapen

Projectleider

coen.knaapen@knaapen.nl