Waalwijk

Oranjeplein

Casade

De buurtaanpak

In opdracht van woningcorporatie Casade zijn in de Oranjebuurt te Waalwijk 126 woningen van binnen en buiten totaal gerenoveerd. De opdracht luidde, de uitvoering zo veel als mogelijk te realiseren in cocreatie met de bewoners. Niet alleen een fysieke verbetering van de woningen maar ook een sociaal economisch programma, gericht op versterking van buurt en bewoners (“De Buurtaanpak”). De woningen staan er nu weer prima bij vinden zowel bewoners als opdrachtgever Casade.

Cocreatie met bewoners

De geslaagde fysieke verbetering van de woningen had zonder de vergaande betrokkenheid van bewoners niet plaats kunnen vinden. Die betrokkenheid is mede bereikt doordat het team van Casade en De Loods architecten en adviseurs intensief achter de voordeuren van de woningen is gaan kijken en de bewoners heeft begeleid.

Bijzonder bij dit project is de afweging die bewoners uiteindelijk hebben gemaakt: Handhaving van de woningen, volledig opgeknapt met goede isolatie en een lage huur vond men belangrijker dan wisselwoningen en uitbetaling van hoge ongeriefvergoedingen. Daardoor was er budget om alle binnen spouwbladen (in bewoonde toestand) te vervangen, en hoefde het sloopscenario niet besproken te worden. Hiermee zijn woningen gehandhaafd die nog meer dan 25 jaar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van Waalwijkers met een wat beperktere beurs.

Techniek

De binnenrenovatie bestaat onder andere uit het plaatsen van nieuwe binnenwanden en het renoveren van badkamer, keuken en toilet. Aan de buitenzijde is het metselwerk gereinigd en zijn de dakgoten en hemelwaterafvoeren vernieuwd. Tevens worden de bergingen flink aangepakt.

De werkzaamheden zijn gecoördineerd door twee uitvoerders. Een was verantwoordelijk voor de binnen werkzaamheden en de andere voor de buitenstroom. Doelstelling was om optimale projectbeheersing te realiseren, hetgeen zich uitte in gegarandeerde kwaliteit en 100% nakomen van planning.

Bewonerscommunicatie tijdens de uitvoering

De bewoners worden tijdens het project persoonlijk begeleid en ondersteund door Anneke (onze projectbegeleidster). Hierdoor kunnen de uitvoerders zich volledig richten op de technische kant van de renovatie, wat het proces ten goede komt. Anneke werkte intensief samen met woonconsulente Wilma Dekkers van Casade. Gezamenlijk werkten zij vanuit het wijkpunt, De Bakkerij.

Waalwijk

Oranjeplein

Casade

 

Coen Knaapen

Projectleider

coen.knaapen@knaapen.nl