Veldhoven

'tlook

'thuis

Jaarlijks realiseren we met deze keten meerdere projecten; de laatste jaren hebben we drie opeenvolgende projecten gerealiseerd in Veldhoven. Op dit moment zijn we bezig met de uitvoering van het derde project in de wijk ’t Look te Veldhoven. Hierbij voeren we continu verbeteringen door op gebieden als logistiek, samenwerking, kwaliteitsborging en risicobeheersing.

Werkzaamheden

 • Vervangen dak, sanering asbesthoudende dakbeschot, aanbrengen geïsoleerde dakplaten en aanbrengen nieuwe dakpannen;
 • aanbrengen kunststof en houten kozijnen, ramen en deuren voorzien van triple beglazing;
 • aanbrengen spouwmuurisolatie;
 • vervangen voegwerk, herstel metselwerk;
 • saneren asbesthoudende ventilatiekanalen;
 • vervangen verwarmingsinstallatie, aanbrengen mechanische ventilatie;
 • vernieuwen badkamer, keuken en toilet (40%);
 • aanbrengen zonnepanelen;
 • scheiden HWA/riolering, en
 • vervangen groepenkast en verzwaring huisaansluiting t.b.v. e-koken en zonnepanelen

Werkwijze en aanpak

De 129 woningen in Veldhoven ’t Look zijn verspreid gelegen in de wijk en bestaan deels uit huur en uit verkochte woningen. Samen met de ketenpartners Sankomij Installatietechniek en Heezen Sloop hebben we van woningstichting ‘thuis hebben we aan de hand van de volgende prestatie-eisen scenario’s ontwikkeld en uiteindelijk een uitvoeringsplan vastgesteld.

De prestatie-eisen voor de woningen in ’t Look waren:

 • asbestveilige woning
 • energielabel A
 • toepassen van no-regret maatregelen
 • uitvoeren bewoonde staat
 • plafondbudget
 • maatregelpakket huurwoningen afstemmen op aantrekkelijk aanbod voor particuliere woningeigenaren

Veldhoven

'tlook

'thuis

 

Coen Knaapen

Projectleider

coen.knaapen@knaapen.nl