Vacature Werkvoorbereider

Werkvoorbereider (renovatie)

Plaats in de organisatie?

Op de afdeling Bouw ben je binnen een projectteam verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van een of meerdere projecten tegelijk. Je werkt gedurende het gehele bouwproces nauw samen met het projectteam.

Doel van de functie?

Tijdig verzorgen van de benodigde informatie, materialen en diensten van leveranciers en onderaannemers op het betreffend project, volgens de LEAN planning en binnen de werkbegroting.

Wat verwachten wij?

Opleidingsniveau

 • HBO Bouwkunde/Bouwtechnische bedrijfskunde
 • Veiligheid voor leidinggevenden (VCA-VOL)

Ervaring

 • 2 jaar in de functie van Werkvoorbereider (in r&o)

Kennis

 • branchespecifieke producten, materialen en methoden
 • Bouwbesluit (NEN-normen)
 • bouwwettelijke regelgeving
 • bouwkundig inzicht
 • LEAN bouwen
 • affiniteit met automatisering

 

Gedragscompetenties

 • Plannen en Organiseren, Voortgangsbewaking, Mondelinge communicatie, Samenwerken, Kwaliteitsgerichtheid

Kerncompetenties

 • Klachtgerichtheid, Creativiteit, Sensitiviteit, Organisatieloyaliteit, Resultaatgerichtheid

Taken en resultaten?

Juiste projectvoorbereiding

Na overdracht van aangenomen werk diverse (LEAN) planningen opstellen (overall, inkoop, dag, werkvoorbereiding). Dit a.d.h.v. warme opnamen en in samenwerking/overleg met de afdeling Projectleiding/Uitvoering, onderaannemers en leveranciers. Vervolgens deze planningen ter goedkeuring voorleggen aan de Projectleiding.

Tijdig aanvragen van vergunningen (precario, bouw, en sloop), opstellen van V&G-plan Uitvoeringsfase, voorbereiden en verzorgen bouwplaatsinrichting (containers, tekening), opstellen warme opnamestaten.

Inzicht in en beheersing van projectkosten

De afrekening m.b.t. leveranciers en onderaannemers opstellen en ter controle voorleggen aan de Projectleiding. Na goedkeuring de afdeling Administratie informeren t.b.v. een correcte afwikkeling. Uitwerken afrekenstaten meer/minderwerk richting opdrachtgever t.b.v. Projectleiding.

Tijdige en juiste beschikbaarheid van materialen/materieel op project

Tijdig bestellen en laten leveren van materialen/materieel volgens planning en werkbegroting. Indien nodig verrichten van inmeetactiviteiten op een projectlocatie, onder andere t.b.v. bestellingen.

Juiste communicatie over en overdracht van projectgegevens

O.a. schriftelijk en mondeling informeren van bewoners. Zorgen voor de communicatie met alle betrokken partijen binnen en buiten de organisatie m.b.t. de benodigde projectgegevens, zoals het verstrekken van uitvoeringsgegevens aan de afdeling Projectleiding/Uitvoering en het bijwonen van bouwvergaderingen.

Geïnteresseerd?

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met uitgebreide CV als bijlage! Je kunt je sollicitatie sturen naar paul.hottentot@knaapen.nl of neem voor meer informatie contact op met Paul Hottentot, tel: 0499-460605.


This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Reacties zijn gesloten.