Interactieve virtual reality: een kijkje voorbij de renovatie

Interactieve virtual reality: een kijkje voorbij de renovatie

23-4-2021

Grote renovatieprojecten kunnen onzekerheid en stress opleveren bij de bewoners van sociale huurwoningen. Ze begrijpen niet goed waar ze aan toe zijn (bijvoorbeeld door een taalbarrière), en vinden het vaak moeilijk om keuzes te maken. Interactieve Virtual Reality (VR) kan hier verandering in brengen.

Zien met eigen ogen
De TU Delft doet al langer onderzoek naar de invloed van VR op het keuzegedrag van mensen. De techniek door nu ook in door een consortium ook onderzocht in het kader van renovatieprojecten. Met een VR-bril zien bewoners hun eigen toekomstige woning, compleet met de juiste plaatsing van deuren en ramen, vloerbekleding en lichtinval. Terwijl ze ‘rondlopen’ zien ze de impact van de verbouwing met eigen ogen en begrijpen ze beter waarom ze bepaalde voorbereidingen moeten treffen. Ook zien ze het eindresultaat van de keuken, badkamer of verduurzamingsoptie en kunnen ze ter plekke hun keuze aanpassen.

Enthousiasme bij bewoners
Uit een pilot met Mateboer Bouw in in Swifterbant (2019-2020), bleek dat de inzet van VR ervoor zorgt dat bewoners beter voorbereid zijn en betere keuzes maken. Zo kiezen ze bijvoorbeeld vaker voor verduurzamingsmaatregelen (een stijging van 15 naar 50%.) en was er een sterke afname van spijt of teleurstelling met betrekking tot gemaakte keuzes. De pilot leverde veel enthousiasme op bij bewoners: ze waren nieuwsgierig en wilden de nieuwe techniek graag proberen.

Nader onderzoek naar VR
In navolging van de pilot wordt nu in een consortium nader onderzoek gedaan naar de inzet van VR bij de communicatie van renovatieprojecten. Onlangs zijn we een project met 144 appartementen in Tilburg gestart, waarbij bewoners met VR-modulen ondersteund worden bij hun keuzes in de badkamer, toilet en gevelindeling .Ook worden ze met behulp van VR geïnformeerd over de overlast die zij kunnen verwachten tijdens de renovatie.

Unieke samenwerking
VR-renovate is een unieke samenwerking tussen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Noorderberg & partners, Mateboer Bouw, Zaanderwijk Groep en Knaapen. Doel van het consortium is om het communicatieproces bij renovatieprojecten van sociale huurwoningen te verbeteren door de inzet van interactieve VR .

Op 25 november 2020 hebben de partners en de decaan van de faculteit Bouwkunde (Dick van Gameren) de consortiumovereenkomst getekend. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie  toegekend door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). De subsidie werd gegund aan dr. Clarine van Oel van de afdeling MBE (Management in the Built Environment) van de faculteit Bouwkunde in het kader van het programma Transities en Gedrag. Bij het project zijn ook betrokken: professor Elmar Eisemann (hoofd Computer Graphics en Visualisation van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica,) Arno Freeke (hoofd VR-lab), promovendus Chris Benning en onderzoeker Jelle Koolwijk (beide MBE) betrokken.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Clarine van Oel van TU Delft. Stuur bij interesse in VR voor een renovatieproject een mail aan Dirk Zuiderveld van Noorderberg & partners. Of kijk voor meer informatie over dit project op de website: VR-renovate.