Vi­ta­mi­ne A op pro­jec­ten door Chef Ver­bin­ding: aan­dacht voor de be­wo­ners én voor ons bouw­per­so­neel

Vi­ta­mi­ne A op pro­jec­ten door Chef Ver­bin­ding: aan­dacht voor de be­wo­ners én voor ons bouw­per­so­neel

15-10-2020

Bewonersbegeleiders zijn niet meer weg te denken bij renovatie en onderhoud in bewoonde staat. Terecht. Het is heftig voor de bewoners. Zij moeten altijd bij iemand kunnen aankloppen. Iemand die op de bouw rondloopt, goede informatie geeft, begeleiding biedt. Maar, dachten wij laatst, hoe zit het eigenlijk met onze mannen op de bouw? Wie zorgt er voor hen? Bij wie kunnen zij terecht als ze een luisterend oor nodig hebben? Aan wie kunnen zij de vragen stellen waarmee ze rondlopen? Wij vonden het antwoord. Anneke Knaapen was voorheen bewonersbegeleider en vervult nu eenzelfde rol voor ons bouwpersoneel als Chef Verbinding. Zij is als het ware de antenne op de bouw, om te peilen waar de mannen behoefte aan hebben. Ze zorgt voor de verbinding tussen kantoor en het uitvoerend personeel en is de vertrouwenspersoon waar de mannen altijd bij terecht kunnen. Een interview over vitamine A. Want aandacht, dat is waar het om draait.

Een paar da­gen la­ter app­te hij mij een sel­fie waar­op hij een stof­mas­ker droeg. Daar word ik dan wel echt heel blij van.

Anneke Knaapen, Chef Verbinding, Knaapen

Het begon allemaal met onze Toolbox-meetings, die voorheen vrij standaard waren. De video’s kijken, er met elkaar over praten, vragen beantwoorden en hup, weer aan het werk. Tot onze uitvoerder Michel een kans zag: “Die Toolbox-meetings,” zei hij “daar moeten we meer mee doen.” Zo werd de Toolbox-meeting een Toolbox-lunch met heerlijke broodjes, lekkere drankjes en echte aandacht voor elkaar.

Op een dag nam Anneke de Toolbox-lunch een keer van Michel over, omdat hij het zo druk had. Anneke kreeg spontaan veel vragen over wat er nou eigenlijk allemaal op kantoor gebeurt. En direct na de toolbox-lunch nam een medewerker Anneke apart, omdat hij eerder een pittig incident had meegemaakt en daar met Anneke over wilde praten. “Dat hij naar mij toekwam om daarover te praten, daar maakte mijn hart een sprongetje van,” zegt Anneke daar nu over. En zo was Anneke haar nieuwe rol binnen KnaapenGroep geboren als Chef Verbinding.

Echte en oprechte aandacht
Tien jaar geleden begon onze bewonersbegeleiding-nieuwe-stijl ook met Anneke. Echte en oprechte aandacht voor de bewoners, dat was het doel. Inmiddels is het de standaard binnen ons bedrijf. Gek eigenlijk, dat we nu pas bedenken dat zoiets ook belangrijk is voor ons bouwpersoneel.

Wat doen jullie eigenlijk allemaal op kantoor?
Anneke: “Tijdens die Toolbox-lunch vroeg ik letterlijk aan de mannen of ik nog iets voor ze kon doen. ‘Ja, zeiden ze, we willen eigenlijk wel meer weten. Wat doen jullie eigenlijk allemaal op kantoor?’ Ter plekke gaf ik daar toen natuurlijk antwoord op, maar ik dacht ook: daar moeten we meer mee doen. Meer verbinding maken. Dat we op kantoor beter snappen hoe het voor onze collega’s op de bouw is en andersom.”

Selfie met een stofmasker
Anneke werkt nu regelmatig met de mannen mee om te ervaren hoe dat is: vroeg opstaan en fysiek werk doen bij mensen thuis. Anneke: “Zo stond ik laatst met een collega op zoldertjes isolatiemateriaal los te trekken. Daar kwam zoveel stof vanaf! Mijn collega zette alleen geen stofmasker op. Daar snapte ik dus niks van. ‘Dat kan toch niet,’ zei ik, ‘zorg eens wat beter voor jezelf. Wees zuinig op je lijf. Het is nu misschien geen probleem, maar als je dit lang blijft doen, dan krijgen je longen een tik. Heb je kinderen?’. Dat ik zelf ernstig ziek ben geweest geeft waarschijnlijk ook een andere lading aan zo’n gesprek. Een paar dagen later appte hij mij een selfie waarop hij een stofmasker droeg. Daar word ik dan wel echt heel blij van.”

Keuzes uitleggen en bespreken
Anneke gaat ook regelmatig even bij de mannen langs als ze aan het werk zijn. “Ze klaagden bijvoorbeeld over k..vogeltjes die ervoor zorgden dat een heel project werd uitgesteld. Ik ben nu aan het regelen dat iemand iets over die vogeltjes komt vertellen tijdens een Toolbox-lunch. Om de mannen uit te leggen waarom die vogels beschermd zijn en het project dus even stilstaat.”

“Ook was er discussie over de keuze voor een bepaald materiaal: ‘Ik snap niet dat we op zo’n vochtig kozijn geen vochtwerende componenten aanbrengen,’ zei een van de mannen. Voor zo’n vraag haal ik dan collega’s van kantoor naar een Toolbox-lunch, om uit te leggen welke kosten-baten afwegingen we maken en waarom wordt gekozen voor welke materialen. Het mooie is, ze kunnen het daarna op een volgend project ook aan elkaar uitleggen als er weer vragen over komen.”

Op de zeepkist
“Ook Bart komt nu regelmatig tijdens Toolbox-lunches langs om te vertellen over onze samenwerking met opdrachtgevers. Dat we al een jaar bezig zijn voordat de uitvoering start, met het halen van 70% deelname, inkopen, plannen maken. En dat we, als we Resultaatgericht Samenwerken, voor meerdere jaren verantwoordelijk zijn en verlenging krijgen als we het goed doen. Bart gaat dan echt op de zeepkist staan in de keet op de bouwplaats. Er zijn verder ook geen direct leidinggevenden bij.”

“Die Toolbox-lunches met collega’s van kantoor erbij zijn ontzettend leuk, er komen veel betrokken vragen. Zoals: ‘Waarom zien wij eigenlijk nooit mensen van de woningencorporatie?’ Dan leggen we uit dat de woningcorporatie er bewust voor kiest om steeds meer bij ons neer te leggen.

Het aanspreekpunt over corona
De meerwaarde van onze Chef Verbinding op de bouw is door corona nog duidelijker geworden. Het coronavirus zorgt voor onzekerheid en vraagt om snelle aanpassingen op de werkvloer. Anneke is nu het aanspreekpunt voor alles wat over corona gaat. Zij geeft voorlichting, ziet of maatregelen praktisch zijn en hoort welke dilemma’s spelen op de bouwplaats. “Een uitvoerder maakte zich zorgen over de vele bewoners die zomaar de directiekeet inlopen. Nu komt er een sticker op de deur die aangeeft welk maximaal aantal personen tegelijkertijd in de keet mag zijn. Het schakelt ook lekker snel.”

Meer zachtheid in en op de bouw
“Heel fijn is ook, dat de mannen steeds vaker bij mij komen als ze ergens over willen praten. Zoals mijn collega die iets pittigs had meegemaakt op een project. En de collega die een huis niet in wilde, omdat de woning zo vies was. Samen hebben we het er dan over, hoe dat met de bewoner besproken kan worden. Ik ben in die zin de antenne op de bouw om te peilen waar de mannen behoefte aan hebben. De verbinding tussen kantoor en het uitvoerend personeel en de vertrouwenspersoon waar de mannen altijd bij terecht kunnen.”

“Want laten we eerlijk zijn, er mag echt wel wat meer zachtheid komen in en op de bouw. Niet betuttelend, maar echte aandacht voor elkaar. Er zijn zoveel dingen belangrijk om een project goed te laten lopen. De communicatie met de bewoners speelt daarin een hele belangrijke rol, maar hoe zit het met onze mannen op de bouwplaats? Hoe kunnen we het voor hen aangenamer maken? Wat kunnen we voor hen doen? Daar zet ik me nu voor in. Vitamine A geven, net zoals we bij de bewoners doen.”