Geen heilige huisjes

Geen heilige huisjes

Sintenbuurt, Eindhoven

Het planmatig onderhoud in de Eindhovense Sintenbuurt omvat veel meer dan schilderwerk alleen. Bovendien startten we er een interessante pilot: waar mogelijk worden kozijnen niet vernieuwd, maar hernieuwd. Da's duurzamer en prettiger voor bewoners.

Van binnen en van buiten

De Sintenbuurt dankt zijn naam aan de vele straten die er zijn vernoemd naar heiligen. Voor woningcorporatie Trudo voeren we in de buurt een halfjaar lang verschillende onderhoudswerkzaamheden uit. Alle 160 woningen krijgen een modern ventilatiesysteem, nieuwe dakbedekking en beglazing. Ook geven we ze van buiten een grondige schilder- en reinigingsbeurt. 

Geen heilige huisjes

Niet vernieuwen, maar hernieuwen

Bij de kozijnen wijken we af van de norm door de introductie van een nieuwe techniek. Infinity Repair maakt het mogelijk om de levensduur van kozijnen te verlengen door alleen de aangetaste houtdelen te vervangen, in plaats van meteen met een compleet kozijn op de proppen te komen. Uit onderzoek blijkt dat hernieuwen in plaats van vernieuwen minder schadelijk is voor het milieu. De kozijnen hoeven er dus niet uit, waardoor bewoners minder overlast aan de werkzaamheden ondervinden.

Vakkundig natuurlijk

Dankzij prefab Accoya-elementen kunnen we snel werken. Om de kwaliteit en levensduur volgens het KOMO product- en procescertificaat te waarborgen, moet dit soort ingrepen natuurlijk wel; vakkundig gebeuren, óók na deze pilot. Daarom volgden vijf van onze vakmensen een speciale training, waarvoor ze van Infinity Repair een certificaat ontvingen.

Geen heilige huisjes

Werkzaamheden

  • Installeren nieuwe ventilatiesystemen
  • Nieuwe dakbedekking
  • Nieuwe beglazing
  • Hernieuwen kozijnen
  • Reinigen gevels
  • Schilderwerk (binnen en buiten)