Wijsheid komt met de jaren

Wijsheid komt met de jaren

Cees van Liendenflat, Eindhoven

In de Cees van Liendenflat aan de Venuslaan in Eindhoven wonen voornamelijk senioren. Dat maakte de renovatie van 125 woningen met name sociaal gezien uitdagend. Een kolfje naar onze hand, met aan de basis een ijzersterke samenwerking in planning en communicatie. 

Inspelen op persoonlijke behoeften

Voor de meer dan vijftig jaar oude Cees van Liendenflat, vernoemd naar de oprichter van woningbouwcorporatie Beter Wonen (nu Wooninc.), was vanwege het grote aantal 80-plussers een speciale aanpak vereist. Senioren zijn nou eenmaal meer aan huis gebonden en in de regel wat minder flexibel. Wijsheid komt met de jaren: de ervaring leert dat in dergelijke projecten een bijzondere voorbereiding en heldere taakverdeling zijn vereist om naadloos te kunnen inspelen op hun persoonlijke behoeften. 

Wijsheid komt met de jaren

Weten wat er leeft

Daarom zijn we ruim voor de start van de renovatiewerkzaamheden in nauwe samenwerking met de woningcorporatie begonnen met het vormgeven van onze communicatie. Daardoor konden we gedurende het hele proces een-op-een begeleiding bieden en wisten we te allen tijde wat er leefde onder de bewoners. Daarbij zetten we onder meer persoonlijke EHBO-gesprekken (Eerste Hulp Bij Onderhoud) in, organiseerden we kleinschalige informatieavonden en maakten we gebruik van video‚Äôs op maat. Ook konden bewoners gebruik maken van speciaal ingerichte, inpandige douche- en logeerwoningen.  

125 woningen in 18 weken

De werkzaamheden verliepen systematisch volgens een strakke lean planning. Deze werd uitgevoerd door een goed op elkaar ingespeeld team van dagelijks 60 vakmensen, waardoor we alle 125 woningen in slechts 18 weken volgens plan konden aanpakken. In die tijd vervingen we alle riolering, elektraleidingen en stoppenkasten, en vernieuwden we badkamers, keukens en toiletten. Ook voorzagen we elke woning van een eigen afzuigsysteem met vochtsensoren en CO2-melders, brachten we nieuwe ventilatieroosters in de gevel aan, en knapten we alle gemeenschappelijke ruimtes op, onder meer met nieuw schilderwerk en fraai marmoleum. 

Wijsheid komt met de jaren

Werkzaamheden

 • Vervangen voedingsleidingen
 • Nieuwe afgiftesets en individuele meters (warmwater en verwarming)
 • Vervangen groepenkasten
 • Collectieve CO2-gestuurde ventilatie
 • Renovatie badkamers, keukens en toiletten
 • Nieuwe voordeuren
 • Interieurkasten en meubels
 • Rookmelders en verbeteren brandveiligheid 
 • Schilderwerk corridors en nieuwe vloerafwerking
 • Coating balkonvloeren en schilderwerk
 • Schilderwerk trappenhuizen en algemene ruimtes
 • Nieuwe overkapping met jeu-de-boulesbaan