919

Voor een betere wereld

Willen we de planeet leefbaar houden voor de komende generaties, dan moeten we nu actie ondernemen. Vandaar dat we de komende jaren belangrijke stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Ons voornaamste doel is om in 2035 CO2-neutraal en circulair te zijn. Daarna streven we ernaar om volledig regeneratief onderhoud uit te voeren.

Binnen de grenzen van de aarde

Het is onze ambitie om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren binnen de ecologische grenzen van onze planeet. Sterker nog, vanaf 2040 willen we een positieve bijdrage leveren aan al onze thema's, zowel voor het heden als voor toekomstige generaties.

Binnen de grenzen van de aarde

Acties voor een duurzame toekomst

In samenwerking met The Natural Step hebben we onderzocht hoe we onze organisatie verregaand kunnen verduurzamen, en hoe we als renovatiebedrijf de grootste positieve impact kunnen hebben. Op basis daarvan hebben we vijf concrete thema's geïdentificeerd waarop we nu actie ondernemen.

 • 1

  Slim materiaalgebruik

  We streven ernaar om verstandig om te gaan met materialen en middelen, zowel op kantoor als in onze projecten. Ons doel is om zo min mogelijk toe te voegen en niets te verspillen.
 • 2

  Natuurlijk wonen

  In de wijken en buurten waar we werken, zetten we ons in voor het herstel en de bescherming van de natuur. We streven naar meer groen en minder verharding, en we creëren ruimte voor bloemen en bijen.
 • 3

  Energiek werken

  Met volle energie streven we naar CO2-neutraliteit door ons eigen verbruik te verminderen en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken uit natuurlijke bronnen. Dit vragen we ook van iedereen die met ons samenwerkt.
 • 4

  Waardevolle wijken

  We willen een vliegwiel zijn voor leefbaarheid. Bewoners verdienen het om in een fijne én duurzame wijk te wonen. We nemen bewoners mee op duurzaamheidsreis en helpen hen in actie te komen.
 • 5

  Bewust versterken

  We werken samen met mensen die het verschil kunnen maken en durven dingen anders te doen, waardoor we elkaar versterken.

Duurzame doelen