Nieuws

Lees meer
Goed voor elkaar: een veranderende wereld, een nieuwe strategie.
20 september 2023
Goed voor elkaar: een veranderende wereld, een nieuwe strategie.
Lees meer
Re­no­ve­ren bij een 80+ be­wo­ners­groep? Hech­te sa­men­wer­king tech­niek en so­ci­aal is cru­ci­aal
19 april 2023
Re­no­ve­ren bij een 80+ be­wo­ners­groep? Hech­te sa­men­wer­king tech­niek en so­ci­aal is cru­ci­aal
Lees meer
ROEF: een re­ge­ne­ra­tief dak met een ge­slo­ten kring­loop
07 maart 2023
ROEF: een re­ge­ne­ra­tief dak met een ge­slo­ten kring­loop
Lees meer
ROEF: groen, cir­cu­lair en past op bijna alle cor­po­ra­tie­wo­nin­gen
08 februari 2023
ROEF: groen, cir­cu­lair en past op bijna alle cor­po­ra­tie­wo­nin­gen
Lees meer
Flora- en faunaonderzoek: hoe voorkom je vertraging op je project?
21 april 2022
Flora- en faunaonderzoek: hoe voorkom je vertraging op je project?
Lees meer
Re­no­ve­ren in een bloem­kool­wijk: lo­gis­tie­ke uit­da­ging op­ge­lost
20 januari 2022
Re­no­ve­ren in een bloem­kool­wijk: lo­gis­tie­ke uit­da­ging op­ge­lost
Lees meer
Hoogbouw circulair renoveren: kan dat rendabel? Ja, wijst afstudeeronderzoek uit
01 juli 2021
Hoogbouw circulair renoveren: kan dat rendabel? Ja, wijst afstudeeronderzoek uit
Lees meer
Interactieve virtual reality: een kijkje voorbij de renovatie
23 april 2021
Interactieve virtual reality: een kijkje voorbij de renovatie
Lees meer
‘De keten moet anders gaan leren denken’
02 februari 2021
‘De keten moet anders gaan leren denken’
Lees meer
Renovatie van keuken en toilet in één dag
21 januari 2021
Renovatie van keuken en toilet in één dag
Lees meer
Een wereld van verschil: renovatie van hoogbouw en laagbouw
03 december 2020
Een wereld van verschil: renovatie van hoogbouw en laagbouw
Lees meer
RGS in vast­goed­on­der­houd: je doet het, of je doet het niet (half mee­doen gaat niet)
26 november 2020
RGS in vast­goed­on­der­houd: je doet het, of je doet het niet (half mee­doen gaat niet)
Lees meer
Vraag­ge­stuurd on­der­houd nieu­we stijl: min­der kos­ten, ho­ge­re be­wo­ners­te­vre­den­heid
29 oktober 2020
Vraag­ge­stuurd on­der­houd nieu­we stijl: min­der kos­ten, ho­ge­re be­wo­ners­te­vre­den­heid
Lees meer
Vi­ta­mi­ne A op pro­jec­ten door Chef Ver­bin­ding: aan­dacht voor de be­wo­ners én voor ons bouw­per­so­neel
15 oktober 2020
Vi­ta­mi­ne A op pro­jec­ten door Chef Ver­bin­ding: aan­dacht voor de be­wo­ners én voor ons bouw­per­so­neel
Lees meer
80% van faal­kos­ten komt door mis­com­mu­ni­ca­tie. Daar­om doen wij het nu an­ders
09 juli 2020
80% van faal­kos­ten komt door mis­com­mu­ni­ca­tie. Daar­om doen wij het nu an­ders